Hipotēku bankas
Tirgus operāciju daļa

Pagājušās nedēļas laikā turpinājās depozītu likmju pieaugumus, ko izraisīja obligāto rezervju izpildei nepieciešamo resursu iztrūkums tirgū. Lai arī LB REPO un SWAP izsolēs piedāvāja līdzekļus, kas samazināja obligāto rezervju izpildes iztrūkumu, depozītu likmes tirgū pieauga visas nedēļas laikā.

RIGIBOR Overnight nedēļas laikā palielinājās no 3.19 līdz 3.33. Vēl straujāks kāpums bija nedēļas likmēm, kas no 3.22 pieauga līdz 3.37. Pieaugums bija vērojamas arī ilgtermiņa likmēm 1 mēneša 3.54(+0.04), 3 mēnešu 3.85(+0.01), 6 mēnešu 4.16(+0.01), 12 mēnešu 4.47(+0.01).

Pagājušā nedēļā Latvijas Bankas (LB) rīkotajās REPO izsolēs izsniedza 100.00 milj.LVL, no tiem visus resursus uz nedēļu. REPO izsolēs kopējais izsniegtais resursu apjoms iepriekšējā nedēļā sasniedza 103.07 milj LVL. Vidējās likmes REPO izsolē uz nedēļu bija apgabalā 2.78-97. Lai arī kopumā obligātās rezerves pagājušās nedēļas laikā pārpildītas, saglabājās liels resursu pieprasījums REPO izsolēs, kur vidējā likme bija 2.84. LB SWAP izsolēs pagājušās nedēļas laikā tika izsniegti latu resursi 13.5 milj. vērtībā.

Pagājušās nedēļas laikā ievērojami aktivizējās parāda vērtspapīru tirgus, kurā nedēļas laikā tika veikti 47 darījumi par kopējo summu 3,072 milj. Ls. Lielākais apgrozījums bija ar Valsts 3Y obligācijām LV560035, kas veidoja 0.95 milj.Ls.

Pagājušā nedēļā notika Valsts 3Y obligāciju LV560035 izsole. LB rīkotajā izsolē uz Valsts kases 12 milj.LVL nominālvērtībā piedāvātajām obligācijām pieprasījums bija tikai uz 8.841 milj. Savukārt pārdotas tika obligācijas tikai 0.635 milj.LVL nominālvērtībā par vidējo peļņas likmi 3.99. Likmes LB izsolē svārstījās apgabala no 3.95 līdz 4.39. Arī LCD rīkotajā izsolē bija vērojama dalībnieku ieinteresētība iegādāties vērtspapīrus. Uz piedāvātajiem 3 milj.LVL vērtspapīru pieprasījums attiecīgās pelņas likmes bija tikai uz 0.239 milj.LVL. Rezultāti liecina par Valsts kases un komercbanku interešu nesaskaņu, jo maksimālā likmes robeža (par kuru Kase ir gatava aizņemties) ieinteresēja tikai dažus izsoles dalībniekus. Acīmredzot, tirgū ir latu resursu iztrūkums un pie tik zemām likmēm bankas nav ieinteresētas investēt.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra