Hipotēku bankas
Tirgus operāciju daļa

Pagājušās nedēļas laikā gan īstermiņa, gan ilgtermiņa starpbanku depozītu likme visas nedēļas laikā saglabājās stabila un to vērtība praktiski nemainījās. Šādu tirgus stabilitāti var izskaidrot ar obligāto rezervju izpildes termiņa noslēguma datuma attālumu un Latvijas Bankas (LB) tirgus resursu iepludināšanu tirgū, izmantojot REPO un SWAP izsoles. RIGIBOR Overnight starpbanku depozītu likme nedēļās laikā svārstījās apgabalā no 3.17-3.19, nedēļu noslēdzot pie 3.17, kas ir 1.86% zemāk nekā nedēļu iepriekš. Likmes kritumu salīdzinājumā ar nedēļu pirms tam noteica banku augstie obligāto rezervju izpildes rādītāji, kas iepriekšējās nedēļas laikā tika būtiski samazināti. 1 nedēļas un mēneša RIGIBOR likmes samazinājās no 3.23 līdz 3.18 un 3.27 līdz 3.25 attiecīgi. Nemainīgas iepriekšējā nedēļā palika 3 mēnešu (3.82 %), 6 mēnešu (4.03%), 12 mēnešu (4.37%) likmes.

Līdz ar naudas resursu pieprasījuma kritumu tirgū pagājušā nedēļā nokritās banku aktivitāti LB REPO izsolēs. Kopā pagājušā nedēļā LB REPO izsolēs izsniedza 54.38 milj.LVL no tiem 51.71 milj.LVL uz nedēļu un 2.67 milj.LVL. REPO izsolēs kopējais izsniegtais resursu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu samazinājās par 5.18 milj LVL.

Pagājušās nedēļas laikā parāda vērtspapīru tirgū tika veikti 9 darījumi par kopējo summu 1,2 milj. Ls. Lielākais apgrozījums bija ar 5 gadu obligācijām, kas bija 0,49 milj.LVL. Pēc paziņojuma par valsts obligāciju papildus emisijām pagājušās nedēļas laikā obligāciju nozīmīgākais ienesīguma kritums bija obligācijām, kas izauga no 4.80-85 līdz 4.90-5.05.

Pagājušā nedēļā notika pirmā no valsts vērtspapīru paredzētajām papildus obligāciju izsolēm, kurā tika emitētas gada parādzīmes 12 milj.Ls nominālvērtībā.

Trešdien uz piedāvātajiem Ls 9,6 milj.Ls parādzīmju nominālvērtībā bankas pieteicās uz 23,208 milj., taču pārdoti tika 6,408 milj. ar vidējo diskonta likmi 3,06% gadā. Ceturtdien rīkotajā fiksētas likmes izsolē tika izpirktas visas piedāvātās gada parādzīmes 2.4 milj.Ls vērtībā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra