Hipotēku bankas
Tirgus operāciju daļa

Pagājušās nedēļas nogalē starpbanku īstermiņa depozītu likmes piedzīvoja kritumu. RIGIBOR Overnight samazinājās no 3.17 līdz 3.08 un 1 nedēļas RIGIBOR - no 3.25 līdz 3.23. Šo likmju kritums izskaidrojams ar lielajiem naudas resursiem, ko LB izsniedza Repo izsolēs, līdz ar to samazinot resursu pieprasījumu starpbanku tirgū. 1 mēneša RIGIBOR likme samazinājās no 3.40 līdz 3.39. Izmaiņas bija vērojamas arī ilgtermiņa likmēs, tā 3 mēnešu likme pieauga no 3.82% līdz 3.83%, 6 mēnešu likme pieauga no 4.03% līdz 4.04%, bet 12 mēnešu RIGIBOR - no 4.37% līdz 4.38%.

Pagājušās nedēļas laikā parāda vērtspapīru tirgū tika veikti 25 darījumi par kopējo summu 1,3 milj. Ls. Lielākais apgrozījums bija ar 10 gadu obligācijām, kas sastādīja 0,57 milj.LVL un piecgadīgajām obligācijām.

Pagājušās nedēļas laikā ar RFB starpniecību tika emitētas LHZB AK sērijas ķīlu zīmes 3 milj. LVL nominālvērtībā ar mainīgo kupona likmi 6M RIGIBOR + 0.5%. Nedēļas laikā tika pārdotas ķīlu zīmes 2 milj. LVL nominālvērtībā ar 4.52% ienesīguma likmi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra