Hipotēku bankas
Tirgus operāciju daļa

Pagājušā nedēļā sertifikātu tirgū saglabājās augsts tirgoto sertifikātu apjoms pie kārtējo nedēļu kopumā nemainīgas sertifikātu cenas. Sertifikātu cena paliek nemainīga, jo piedāvājums spēj apmierināt tirgū esošo pieprasījumu neatkarīgi no tā, cik liels tas būtu. Tas, galvenokārt, saistās ar nelabvēlīgu lēmumu pieņemšanu privatizācijas sakarā, kā rezultātā daudzi sertifikātu turētāji mēģina samazināt savā īpašumā esošo sertifikātu daudzumu. Cenu varētu būtiski ietekmēt Privatizācijas aģentūras valdes atlaišana, kā arī aģentūras slēgto pārdevuma līgumu un darbības pārbaude.

Pagājušā nedēļā tirgotais sertifikātu apjoms sasniedza 28,95 tūkst, kas ir 2,99 tūkst.

(+11.50%) sertifikātu apgrozījuma kāpums salīdzinājumā ar nedēļu pirms tam. Jau otro nedēļu tirgus apgrozījums pieaug, kas liecina par sertifikātu tirgus izaugsmi un privatizācijas procesa pozitīvo gaitu. Taču tirgū valdošā noskaņa par iespējamo sertifikātu pārpalikumu pēc sertifikātu proporciju maiņas privatizācijā sertifikātu cenām neļauj pieaugt. Tā šajā nedēļā sertifikātu cenas apgabals bija 4.97-5.14, noslēdzot nedēļu pie 5.14. Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļas slēgšanas cenu 5.10 redzama sertifikātu cenas izaugsme, taču caurmērā tirgū cenas kāpums nav vērojams. Cena un tās svārstības atkarīgas no sertifikātu iepirkšanas apjoma. Sertifikātu pārdošanas cena svārstījās apgabalā no 5.50-5.67. Sertifikātu tirgus iepriekšējā nedēļā koncentrējās pie 5.30-5.40 apgabala.

Kompensācijas sertifikātu apgrozījums iepriekšējās nedēļas laikā nedaudz saruka. Kopā pagājušās nedēļas laikā tika tirgoti 8,63 tūkst., kas salīdzinājumā ar nedēļu pirms tam ir par 1,33 tūkst.(-13.28%) sertifikātu mazāk. Kopā šajā tirgus segmentā, neskatoties uz tirgoto sertifikātu apjoma samazināšanos saglabājas augsts aktivitātes līmenis un sertifikātu cena ir jūtīgāka pret pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām tirgū. Kompensācijas sertifikātu cena iepriekšējā nedēļā svārstījās apgabalā no 14.00-15.99, nedēļu noslēdzot pie 15.19 Ls. Savukārt pārdošanas cena svārstījās apgabalā no 16.76-17.48 Ls. Iepriekšējās nedēļas laikā kompensācijas sertifikātu cenas palika praktiski nemainīgas un pēc tirgus attīstības tendencēm varētu prognozēt sertifikātu cenas korekciju uz leju. Tā tirgus sasniedzis 17.00 Ls robežu visdrīzāk šajā apgabalā saskarsies ar nopietnu pretestību, kas varētu izpausties augusta nogalē.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra