Hipotēku bankas
Tirgus operāciju daļa

Sertifikātu tirgū pagājušā nedēļa iezīmējās kā stabilizācijas nedēļa, kuras laikā tirgū bija vērojams sertifikātu cenu stabilizācija. Tirgū bija vērojams arī augsts sertifikātu apgrozījums.

Nedēļas laikā tirgotais sertifikātu apjoms sasniedza 33,5 tūkst, kas ir 2,5 tūkst.(+8.05%) sertifikātu apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar nedēļu pirms tam.

Sertifikātu tirgus apgrozījums ir ļoti augstos līmeņos, ko, galvenokārt, veicina cenas stabilizācija tirgū, cenu salīdzinoši zemie līmeņi un sertifikātu lielais piedāvājums tirgū. Cenas, lai arī pagājušās nedēļas laikā nedaudz pieauga, kopumā nenorāda uz tirgū pastāvošām pozitīvām tendencēm, kas varētu ilgtermiņā veicināt sertifikātu cenu izaugsmi.

Pagājušās nedēļas laikā sertifikātu cena saglabājas pie iepriekšējā pretestības līmeņa 4.60-5.00. Tirgus pēc paziņojuma par sertifikātu neizmantošanu lielo uzņēmumu privatizācijā pamazām ir nostabilizējies un atradis jaunu tirgus cenu. Visdrīzāk cenu izmaiņas varētu būtiski svārstīties pēc kārtējiem paziņojumiem par privatizācijas gaitu. Pašreizējo tirgu, galvenokārt, uztur valsts īpašumu privatizētāji un nevis lieli investori, kas iegādājas sertifikātus uzņēmumu privatizācijai. Līdz ar to, kamēr saglabāsies valsts īpašumu fonds, ko nepieciešams privatizēt, turklāt tas nebūs viļņveidīgs, sertifikātu cena varētu lēnām vienmērīgi pieaugt. Pretēju scenāriju gadījumā attiecīgas varētu būt arī cenu svārstības.

Pēc iepriekšējā nedēļas nogalē fiksētās vidējās iepirkšanas cenas 4.46 šajā nedēļā sertifikātu vidējā iepirkšanas cena pieauga un svārstījās apgabalā no 4.49-4.77, nedēļu noslēdzot pie 4.77. Pieauga arī sertifikātu vidējā pārdošanas cena - pēc iepriekšējā nedēļā reģistrētā 4.75, šo nedēļu beidza pie 5.14.

Kompensācijas sertifikātu tirgū bija vērojama līdzīga situācija kā privatizācijas sertifikātu tirgū. Tā iepriekšējā nedēļā salīdzinājuma ar nedēļu pirms tam tika tirgoti par 417.6 (-4.3%) sertifikātu mazāk. Arī šajā tirgus segmentā, neskatoties uz augsto apgrozījuma līmeni, cenas pieaugums nebija vērojams. Pagājušā nedēļā sertifikātu pārdošanas cena svārstījās apgabalā 13.20-15.90 Ls. Salīdzinājumā ar iepriekšējās nedēļas nogalē reģistrēto 12.75 Ls šajā nedēļā sertifikātu iepirkšanas cena piedzīvoja 3.69% kritumu un šo nedēļu noslēdza pie 13.22 Ls. Sertifikātu iepirkšanas cena pagājušā nedēļā bija apgabalā no 9.23-11.25 Ls. Lai gan vērojamas lielas abu cenu svārstības, tirgus nedēļas laikā palika praktiski nemainīgs.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra