Hipotēku bankas
Tirgus operāciju daļa

Sertifikātu tirgū pagājušās nedēļas laikā bija vērojams straujš kompensācijas sertifikātu apgrozījuma kritums. Sertifikātu cenas nedēļas laikā mainījās minimāli. Pagaidām sertifikātu tirgus atradis cenu apgabalu, pie kura sertifikātu piedāvājums apmierina pieprasījumu un tirgū neveidojās sertifikātu pārpalikums, kas bija vērojams cenu straujā krituma periodā.

Pagājušā nedēļā tirgotais sertifikātu apjoms sasniedza 21,5 tūkst, kas ir 0,9 tūkst. (-3.97%) sertifikātu apgrozījuma kritums salīdzinājumā ar nedēļu pirms tam. Pagājušās nedēļas laikā sertifikātu tirgus saglabājās stabils un cenas korekcija netika novērota. Arī sertifikātu būtisks apgrozījuma kritums netika piedzīvots, kas nozīmē, ka ir izveidojies pietiekami stabils tirgus pie esošajām cenām un tas pilnībā ir pārvarējis negatīvās ziņas par sertifikātu neizmantošanu lielo uzņēmumu privatizācijā. Nevarētu būt, ka tirgu uzturēja Krājbankas darbinieki, kas iegādājās sertifikātus bankas privatizācijai. Nenoliedzami, sertifikāti šai privatizācijai tika pirkti, taču to kopējā daļa no tirgus nebija tik būtiska, lai šī procesa beigu rezultātā tirgus piedzīvotu pieprasījuma zudumu tirgū.

Pēc iepriekšējā nedēļas nogalē fiksētās vidējās iepirkšanas cenas 4.65 šajā nedēļā sertifikātu vidējā iepirkšanas cena svārstījās apgabalā no 4.51-4.74, nedēļu noslēdzot pie 4.74. Pieaugums bija vērojams arī sertifikātu pārdošanas cenām, kas palielinājās no 5.31 līdz 5.36.

Kompensācijas sertifikātu tirgū bija vērojams apgrozījuma straujš kritums, ko daļēji varētu izskaidrot ar iepriekšējā mēneša noslēgumu. Joprojām stabils paliek sertifikātu cenu tirdzniecības apgabals. Iepriekšējā nedēļā salīdzinājuma ar nedēļu pirms tam tika tirgoti par 6.9 tūkst. (-56.95%) sertifikātu mazāk. Tik straujš sertifikātu apgrozījuma kritums varētu norādīt, vai nu uz sertifikātu iztrūkumu tirgū, vai arī uz iespējamo pieprasījuma mazināšanos.

Pagājušā nedēļā sertifikātu iepirkšanas cena svārstījās apgabalā no 10.78-12.25, nedēļu noslēdzot pie 10.93 Ls, pārdošanas cena svārstījās apgabalā no 13.38-15.39 Ls. Visdrīzāk sertifikātu cenu izmaiņas tirgū būs vērojamas jūnija nogalē.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra