Rīgā notiekošās inovatīvas uzņēmējdarbības konferences Finanšu instrumenti izpētei, inovācijai un uzņēmējdarbībai 2015 laikā Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupa un Eiropas Komisija (EK) atbalsta programmas InnovFin – ES finansējums novatoriem ietvaros šodien paziņoja par trīs jaunu Eiropas inovatīvo uzņēmumu konkurētspējas celšanai paredzētu finansēšanas instrumentu ieviešanu, informē Ekonomikas ministrija.

Tāpat EIB un EK nolēma palielināt InnovFin Advisory piedāvāto konsultatīvo pakalpojumu klāstu, sniedzot inovatīviem projektiem un uzņēmumiem plašāku pieeju EIB finanšu un tehniskajām zināšanām.

Divi no jaunajiem InnovFin produktiem ir radīti ar mērķi atbalstīt inovatīvu nozaru projektus, kuri citkārt būtu uzskatāmi par nerentabliem to pirmskomerciālajā attīstības fāzē. InnovFin Enerģētikas demo projektu instruments ir paredzēts tehnoloģisko jaunievedumu industriālo demonstrāciju projektu atbalstam atjaunojamo energoresursu un ūdeņraža degvielas šūnu jomās, savukārt InnovFin Infekcijas slimību atbalsta mehānisms sekmēs jaunu zāļu, vakcīnu, kā arī medicīnisko un diagnostikas iekārtu operatīvāku pieejamību cilvēkiem, kuriem tās ir nepieciešamas. Šie finanšu atbalsta produkti ir izstrādāti, lai atvieglotu aizdevumu piesaistīšanu attiecīgo nozaru projektiem ar augstāku riska faktoru. Katram no diviem produktiem piešķirts sākotnējais finansējums 100 miljonu eiro apmērā.

Trešais inovatīvais finansēšanas mehānisms, kura darbību nodrošina EIB grupā ietilpstošais Eiropas Investīciju Fonds (EIF), saucas InnovFin Mazo un vidējo uzņēmumu riska kapitāla instruments. Tajā uzsvars likts uz riska kapitāla fondiem, kas veic ieguldījumus start-up uzņēmumos, kuri bieži saskaras ar nopietnām grūtībām finansējuma piesaistē. Šim instrumentam sākotnēji piešķirti 430 miljoni eiro, un uz finansējumu varēs pretendēt uzņēmumi no 28 ES valstīm, kā arī no programmas Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) asociētajām valstīm. EIF šī mehānisma ietvaros plāno veikt investīcijas aptuveni 30 fondos, ar to starpniecību ģenerējot investīcijas start-up uzņēmumos līdz pat 1,6 miljardu eiro apmērā.

Tāpat, vienojoties par grozījumiem savstarpējās sadarbības līgumos, iesaistītās puses ir palielinājušas InnovFin Advisory konsultatīvās institūcijas darbības mērogu, nodrošinot vairākām svarīgām inovāciju nozarēm, tādām kā bioekonomika (bio-economy), apļveida ekonomika (circular economy) un svarīgākās industriālo tehnoloģiju jomas (key enabling technologies), pieeju EIB pieredzei un zināšanām, lai turpmākajos gados piesaistītu aizvien lielākus finanšu resursus inovāciju izstrādei un ieviešanai.

EIB viceprezidenta Ambruāza Fajollas (Ambroise Fayolle) komentārs par sadarbības līguma grozījumu parakstīšanu: «Ar šiem grozījumiem mēs uzsākam trīs jaunu InnovFin produktu īstenošanu pētniecībai, inovācijām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī paplašinām InnovFin Advisory piedāvāto konsultatīvo atbalstu. Vieglākai finansējuma un biznesa konsultāciju pakalpojumu pieejamībai šīm ārkārtīgi svarīgajām nozarēm, īpaši attiecībā uz augsta riska projektiem, ir izšķiroša nozīme Eiropā novērotā investīciju iztrūkuma samazināšanā un augstas globālās konkurētspējas saglabāšanā.»

Savukārt Eiropas Komisijas Pētniecības, zinātnes un inovāciju komisārs Karlušs Muedašs (Carlos Moedas) izteicās, ka programmas Apvārsnis 2020 īstenošana, palielinot investīcijas pētniecībā, ir liels solis cīņā ar vairākiem svarīgiem 21. gadsimta sabiedrības izaicinājumiem.

«Investīciju palielināšana svarīgākajās nozarēs ir tieši tas, ko mēs šodien panācām,” sacīja K.Muedašs. «Ir uzsākta divu jaunu InnovFin finansēšanas instrumentu darbība veselības un enerģētikas jomu atbalstīšanai, kam ir aizvien pieaugoša nozīme ekonomikā. Tāpat mēs šodien devām startu mazo un vidējo uzņēmumu riska kapitāla instrumentam, kas pavērs jaunas iespējas mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanā, kā arī paplašinājām konsultēšanas pakalpojuma darbību, kas palīdzēs inovatīvajiem uzņēmējiem padarīt savas firmas pievilcīgākas privāto investoru acīs, uzlabojot jauno uzņēmumu attīstības iespējas visā Eiropā un tādējādi sekmējot Eiropas ekonomisko izaugsmi.»
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra