AAS If Latvia apdrošināšanas atlīdzība par ugunsgrēkā cietušo māju Brīvības ielā 19 sasniegs aptuveni Ls 225 700. Atlīdzības lielāko daļu — Ls 175 724 veido kompensācija par NCC Konstrukcija veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem, Ls 50 000 — par apdrošināšanas akciju sabiedrībā If Latvia apdrošinātajiem 3 privātpersonu dzīvokļiem. Pēc Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) zinātniski pētnieciskās pārvaldes ekspertīzes slēdziena un Valsts policijas atzinuma, ugunsgrēks Brīvības ielā 19 netika izraisīts If Latvia klienta — NCC Konstrukcija — veikto būvdarbu dēļ., tādējādi kopējais AAS If Latvia apdrošināšanas atlīdzības apjoms par ugunsgrēkā cietušo māju Brīvības ielā 19 ir aptuveni Ls 225 700. Atlīdzības lielāko daļu 175 724 Ls sastāda kompensācija par NCC veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem, Ls 50 000 — par apdrošināšanas akciju sabiedrībā If Latvia apdrošinātajiem 3 privātpersonu dzīvokļiem. Jau 20. jūnijā, pirms VUGD slēdziena, If Latvia izmaksāja pirmos 10 tūkstošus latu apdrošināšanas atlīdzību NCC Konstrukcijai. Šobrīd If Latvia turpina atlīdzību izmaksu. Kopējie vispārējie ugunsgrēka izraisītie zaudējumi, iespējams, pārsniegs 2 miljonus EUR. Īpašums ir apdrošināts vairākās Latvijas apdrošināšanas sabiedrībās.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra