4. decembrī Rīgas Fondu biržā notika bankas NORD/LB Latvija obligāciju sākotnējā izvietošana — izsole. Rīgas Fondu biržas izsolē tika pieprasītas 1945 NORD/LB Latvija uzrādītāja obligācijas. Kopumā tika pārdotas 895 obligācijas jeb 17.9 % no piedāvātā apjoma par vidēji svērto cenu 99.75 %, kas atbilst ienesīguma likmei 4.93 % gadā. Ņemot vērā situāciju Latvijas fondu tirgū (pieaugošās latu procentu likmes liecina par likviditātes trūkumu Latvijas starpbanku tirgū, vairākas pēdējā laikā notikušās parāda vērtspapīru izsoles nav guvušas vēlamo investoru atsaucību), NORD/LB Latvija sākotnējās izsoles rezultātus vērtē kā apmierinošus. Sākotnējā izsolē tika piedāvāts iegādāties 5000 uzrādītāja obligācijas 5 miljonu latu apmērā. Katras NORD/LB Latvija obligācijas nominālvērtība ir 1000 latu. Minēto obligāciju dzēšanas termiņš ir 2006. gada 4. decembris un procentu ienākumu gada likme — 6 mēnešu RIGIBOR + 0.40 %. Procentu ienākuma gada likme pirmajam procentu ienākuma periodam (no 2003. gada 4. decembra līdz 2004. gada 4. jūnijam) tika noteikta 2003. gada 1. decembrī un sastādīja 4.84 %. Izsoles rezultātā neizvietotās obligācijas tiks izplatītas akciju sabiedrībā NORD/LB Latvija katru darba dienu līdz 2004. gada 4. jūnijam.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra