Šodien notikušajā valsts 3 gadu obligāciju izsolē tika pārdotas obligācijas 1.02 milj. Ls nominālvērtībā (Valsts kase piedāvāja vērtspapīrus par 12 milj. Ls).

Vidējā svērtā ienesīguma likme izsolē sasniedza 4.11%, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo izsoli ir par 12 bāzes punktiem augstāka.

Lai gan ienesīguma likme izsolē ir vērtējama kā laba, vājos izsoles rezultātus, visticamāk, noteica patlaban notiekošais starpbanku tirgū - banku sektorā ir vērojams brīvu naudas līdzekļu trūkums, kā rezultātā īstermiņa (overnight, nedēļas) RIGIBOR likmes ir pakāpušās virs 5 % atzīmes.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra