Nolūkā veicināt iepirkumu rīkotāju un pretendentu sadarbību, kā arī sekmēt godīgu konkurenci, Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA) izstrādājusi ieteikumus apdrošināšanas iepirkumiem, informē LAA.

Tie tapuši sadarbības rezultātā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, apkopojot aktuālākos jautājumus, ar kuriem pretendents saskaras publisko iepirkumu procedūrās.

Sagatavotie ieteikumi ietver vairākus tēmu lokus:

Iesniedzamie dokumenti
Piemēram, pasūtītājam nav pamata pieprasīt no pretendenta noteiktas izziņas, ja nepieciešamo informāciju var iegūt, izmantojot Ministru kabineta noteikto vienoto informācijas sistēmu. Tas samazinātu birokrātisko slogu.

Prasības pretendentu un pakalpojumu izvērtēšanai
Piemēram, ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena, pasūtītājam skaidri un nepārprotami jādefinē apdrošināšanas aizsardzības un citi līguma nosacījumi. Pretējā gadījumā viszemākā cena vienlaicīgi nozīmēs apdrošināšanas seguma ierobežojumus.

Veselības apdrošināšanas pakalpojumu iepirkumi
Galvenokārt pasūtītajam būtu jāizvirza prasības sev nepieciešamajiem pakalpojumiem, nevis jānosaka ierobežojumi, piemēram, kā kritēriju norādot konkrētu ārstniecības iestādi vai pakalpojumus, ko apdrošinātājam aizliegts neapmaksāt.

Papildus ietverti arī citi ieteikumi attiecībā uz specifiskiem nosacījumiem, kurus mēdz ietvert iepirkumos, tostarp prasība apdrošināt pasūtītāja radiniekus vai piemērot tiem atlaides citā apdrošināšanas veidā, nostādot pretendentu nelabvēlīgā situācijā.

«Katrai nozarei ir sava specifika, un apdrošināšana nav izņēmums. Mūsu mērķis bija izveidot praktiski pielietojamas vadlīnijas iepirkumu speciālistiem, lai atslogotu viņu ikdienas darbu, kā arī kopumā sekmētu nozares iepirkumu procedūru efektivitāti,» komentē Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra