Kopīgai nozares interešu pārstāvībai abas Latvijā strādājošās savstarpējo aizdevumu platformas – Mintos un Twino – ir izveidojušas Latvijas kolektīvās finansēšanas asociāciju.

Par tās vadītāju ir apstiprināts AS Mintos valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Šulte.

«Esam izvirzījuši trīs galvenos asociācijas darbības virzienus. Pirmkārt, ir svarīgi izglītot sabiedrību par pakalpojumu būtību, jo šī nozare ir salīdzinoši jauna. Otrs virziens ir godīgas komercprakses veicināšana. Savukārt, trešais virziens būs darbs ar likumdevēju un uzraugošajām institūcijām,» paskaidro M. Šulte.

M. Šulte atzinīgi vērtē Finanšu ministrijas uzsākto darbu likumdošanas izstrādei kolektīvās finansēšanas un savstarpējo aizdevumu jomā.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra