Latvija finansējuma saņemšanai no tā dēvētā Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera investīciju plāna jeb Investīciju plāna Eiropai (An Investment Plan for Europe), kura mērķis ir stimulēt investīcijas izaugsmei un darba vietu radīšanai Eiropas Savienībā (ES), pieteikusi projektus vairāk nekā 10 miljardu eiro vērtībā, informē Finanšu ministrija (FM).

«Latvija kopumā darba grupai ir iesniegusi 58 projektus par summu vairāk kā 10 miljardu eiro apmērā. Daudzi no šiem projektiem ir ļoti būtiski mūsu ekonomikas attīstībai, tādēļ ir īpaši svarīgi nozaru ministrijām savstarpēji sadarboties, lai nodrošinātu papildu investīcijas mūsu valsts tautsaimniecībā,» norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Starp iesniegtajiem projektiem ir Latvijas lielāko universitāšu un institūtu pētniecības projekti, arī kopēji Baltijas pētniecības projekti, piemēram, biofarmācijas klastera BioPharmAlliance projekts. Attīstības finanšu institūcija ir pieteikusi projektus mazo un vidējo uzņēmumu, inovāciju un energoefektivitātes projektu tālākai finansēšanai. Transporta nozarē starp projektiem ir Ziemeļu transporta koridors Rīgā un Rail Baltica.

FM skaidro, ka, atšķirība Eiropas Komisijas (EK) piedāvātajam investīciju veicināšanas projektam no līdzšinējām investīcijām caur ES fondiem ir tajā, ka tas būs līdzfinansējums privātiem un publiskiem projektiem, piesaistot finanšu instrumentus ar multiplicējošu ietekmi. Lai noskaidrotu, kādi ir ierobežojošie faktori investīciju piesaistei, jau 2014. gadā katra ES dalībvalsts apkopoja un iesniedza EK un Eiropas Investīciju bankas (EIB) darba grupai potenciāli finansējamos projektus. Galvenie investīciju segmenti, kuros bija iesniedzami projekti, ir zināšanas un digitāla ekonomika, kas ietver publisko un privāto investīciju izpētes un attīstības (R&D) projektus. Tāpat arī enerģijas savienība, kas paredz starpsavienojumu un enerģijas ražošanu, kā arī energoefektivitātes projektus, transports, kas ietver koridoru un savienojumu izveidi, uzņēmējdarbības veicināšanu un pilsētvides transportu, sociālā infrastruktūra, kas paredz attīstīt izglītības iestādes, veselību, kā arī vides un pilsētvides projektu realizāciju, un resursi un vide, kas ietver dabas resursu efektīvu un drošu izmantošanu, klimata pārmaiņu jautājumu risināšanu.

Sākotnēji EK partnerībā ar EIB tiks izveidots Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, kurā EIB ieguldīs 5 miljardus pašu līdzekļus, savukārt ES budžets šim fondam sniegs garantiju instrumentus 16 miljardus eiro apjomā. Tādējādi tiks sniegta iespēja piesaistīt  papildus investīcijas, lai finansētu  uzņēmumu projektus, tajā skaitā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Kopumā fonda darbības rezultāts sasniegs investīciju kopējo apjomu vismaz 315 miljardu eiro apmērā. Finansējumu plānots ieguldīt, izmantojot gan kapitāla  instrumentus, gan parāda instrumentus, gan hibrīdinstrumentus un  garantijas. ES dalībvalstu iemaksas fondā būs brīvprātīgas. Plāns paredz, ka gan jaunais fonds, gan arī neatkarīgā ekspertu grupa projektu konsultēšanai (investment advisory «Hub») sāks darbu 2015. gada jūnijā.

Paredzēts, ka investīciju plānam ir jāatbilst visu dalībvalstu interesēm, un svarīgi atzīmēt, ka nepastāv noteikts limits, cik projektiem katra ES dalībvalsts var saņemt finansējumu. Galvenais projektu vērtēšanas kritērijs būs to ekonomiskā  dzīvotspēja, un finansējumu vēlāk būs jāatmaksā.

Ministrijā norāda, ka  darbs pie tā sauktā Junkera plāna būs viens no galvenajiem uzdevumiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā būs darbs pie tā sauktā Junkera plāna jeb Investīciju plāna Eiropai (An Investment Plan for Europe), kura mērķis ir stimulēt investīcijas izaugsmei un darba vietu radīšanai ES. Plāns paredz, ka ES ekonomikai laika posmā no 2015. līdz 2018. gadam tiktu piesaistītas investīcijas vismaz 315 miljardu eiro apmērā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra