Jūrmala apstiprina pilsētas budžetu

Finanses
2015. gada 16. decembris 16:41

Jūrmalas pilsētas dome trešdien, 16.decembrī apstiprināja pašvaldības konsolidēto budžetu 2016.gadam 100,71 miljonu eiro apmērā, informē pašvaldībā.

Pašvaldība prognozē, ka ieņēmumu daļa pret 2015.gada gaidāmo izpildi pieaugs par 8,7% jeb 4,23 miljoniem eiro uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa un zemes īpašumu pārdošanas iekasējumu pieauguma rēķina un kopumā veidos 73,44 miljonus eiro, Izdevumu daļa 2016.gadā samazināsies par 6,4% pret precizēto izdevumu plānu 2015.gadam jeb 5,8 miljoniem eiro un būs 90 miljoni eiro.

2016.gada budžeta prioritātes ir esošo atvieglojumu, sociālo garantiju un sociālo pabalstu saglabāšana Jūrmalas iedzīvotājiem, kā arī prioritāro attīstības virzienu īstenošana – gatavošanās Eiropas Savienības struktūrfondu projektu ieviešanai; ielu, ceļu un ietvju infrastruktūras atjaunošana; izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība; IKT jomas modernizācija, kā arī veselīga dzīvesveida veicināšana un atbalsts augsta līmeņa starptautisku sporta sacensību organizēšanai.

Plānots, ka 2016.gadā ceļu un ietvju remontiem, kā arī asfalta seguma atjaunošanai tiks novirzīti 6,6 miljoni eiro, kā arī 330 tūkstoši eiro ielu apgaismojuma tīkla pilnveidei. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras modernizācijai – 0,93 miljoni eiro, tostarp videonovērošanas sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā un Jūrmalas e-kartes ieviešanai ērtāku pakalpojumu saņemšanai pilsētas iedzīvotājiem. Jūrmalas ostas attīstībai budžetā paredzēti 122 tūkstoši eiro publiskas jahtu piestātnes būvniecībai un ūdens tūrisma pakalpojumu attīstībai.

No lielajiem infrastruktūras objektiem 2016.gadā paredzēts uzsākt Mūzikas vidusskolas būvniecību un ēkas rekonstrukciju Centrālās bibliotēkas vajadzībām ar 4,77 miljonu eiro finansējumu. Tāpat paredzēta vairāku objektu projektēšana, tostarp, Dabas izglītības centra, Ķemeru ūdenstorņa Tūrisma informācijas centra u.c. projektu izstrāde, gatavojoties Eiropas Savienības struktūrfondu projektu realizēšanai.

Būtisks izdevumu pieaugums plānots izglītības jomā – 2016.gadā tai paredzēti 26 miljoni eiro, kas ir par 4,39 miljoniem vairāk, nekā 2015.gada gaidāmā izpilde. Nākamgad tiks pabeigta daudzfunkcionālas sporta zāles būvniecība pie sākumskolas Atvase un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, veikti vairāku skolu un bērnudārzu ēku remontdarbi un rekonstrukcijas projektu izstrāde, segti bērnu ēdināšanas izdevumi visās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, atvērtas 4 jaunas bērnudārzu grupiņas u.c.

Kultūras pasākumu organizēšanai un līdzfinansēšanai 2016.gadā paredzēti 1,5 miljoni eiro, sporta pasākumu organizēšanai, līdzfinansēšanai, kā arī sportistu un sporta klubu atbalstam plānoti 1,7 miljoni eiro. Tāpat ieplānots finansējums Majoru pludmales stadiona izveidei 112 tūkstošu eiro apmērā.

Ievērojamu izdevumu pozīciju sastāda Jūrmalas pilsētas iemaksa pašvaldību izlīdzināšanas fondā – 2016.gadā iemaksa sastādīs 11,73 miljonus eiro, kas ir par trešdaļu jeb 2,81 miljoniem eiro vairāk nekā 2015.gadā. Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā veido 13% no kopējiem pilsētas budžeta izdevumiem – no katra pašvaldības iedzīvotāja samaksātajiem nodokļiem izlīdzināšanas fondā tiks ieskaitīti 203 eiro (2015.gadā – 156 eiro).
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra