A/S Latvijas Krājbanka valde atsauc 2003. gada 26. februāra paziņojumu par akcionāru kārtējās pilnsapulces sasaukšanu 2003. gada 27. martā un vienlaicīgi informē par akcionāru kārtējās pilnsapulces sasaukšanu 2003. gada 31. martā. Kārtējā akcionāru pilnsapulce pārcelta sakarā nepieciešamību iekļaut papildus jautājumus sapulces darba kārtībā. Krājbankas kārtējās 31. marta akcionāru pilnsapulces darba kārtībā iekļauts valdes ziņojums par 2002. gada darbības rezultātiem, par 2002. gada darbības pārskatu, valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības par darbību 2002. gadā un peļņas sadali.Tāpat tiks skatīts š.g. budžets un lemts par izmaiņām valdes sastāvā, kā arī jautājums par pamatkapitāla palielināšanu, grozījumiem statūtos.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra