Šā gada 7.februārī Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija (LABA) iesniegusi Finanšu ministrijai (FM) lūgumu apturēt virzību klienta tiesības ierobežojošiem grozījumiem Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā un nodot tos padziļinātai izvērtēšanai un seku analīzei, īpašu uzmanību pievēršot sagaidāmajiem patērētāju tiesību ierobežojumiem, Db.lv informēja asociācija.

2006.gada nogalē Finanšu ministrija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iesniegtos grozījumus Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā.

Grozījumi ietvēra arī priekšlikumu atļaut kredītiestādēm kā apdrošināšanas aģentiem piedāvāt vairāku apdrošinātāju polises, neveicot to analīzi. LABA kategoriski iebilda pret šo priekšlikumu, norādot, ka tas būtiski ierobežos klienta tiesības un aicināja kredītiestādes savu darbību apvienot ar apdrošināšanas brokeru darbību, kas uzliktu tām par pienākumu klienta interesēs veikt piedāvāto apdrošināšanas polišu analīzi.

Šī gada janvārī pret šo priekšlikumu kategoriskus iebildumus Finanšu ministrijā iesniedza arī Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA), uzskatot, ka ar šo priekšlikumu tiks būtiski ierobežotas patērētāja tiesības, nedodot iespēju kredītiestādes klientam izdarīt brīvu, uz pilnīgu informāciju balstītu izvēli starp kredītiestdes piedāvātājām apdrošināšanas polisēm.

Šī gada 31.janvārī Finanšu ministrijā par šo jautājumu tika rīkota starpinstitūciju sanāksme, kurā piedalījās gan LABA, gan PIAA, gan Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) pārstāvji. Sanāksmē šī priekšlikuma atbalstītāji neesot izrādījuši nekādu vēlēšanos meklēt alternatīvus risinājumus un ietiepīgi uzstājuši uz esošā priekšlikuma tālāku virzīšanu apstiprināšanai.

"Šādā situācijā, lai viena, strīdīga priekšlikuma dēļ nekavētu pārējo Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma grozījumu virzību, LABA šī gada 7.februārī vērsās ar lūgumu FM apturēt šī atsevišķā priekšlikuma tālāku virzību un nodot to padziļinātai izvērtēšanai un seku analīzei, īpaši pievērošot uzmanību tā rezultātā sagaidāmajiem patērētāju tiesību ierobežojumiem. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas arī PIAA varētu vērsties FM ar šādu lūgumu. Viens no būtiskiem šāda lūguma papildus cēloņiem ir tas, ka iepriekšminētais, klienta tiesības ierobežojošais likuma grozījumu priekšlikums ir pretrunā LR Ekonomikas ministrijas tikko izstrādātajā Komerciālās prakses likuma projektā ietvertajām normām un būtībai. Līdz ar to LABA uzskata par nepieļaujamu vienas valsts pārvaldes ietvaros virzīt tālāk apstiprināšanai priekšlikumu, par kura negatīvajām sekām uz patērētāja tiesībām protestē vairākas sabiedriskās organizācijas, t.sk. PIAA, zinot, ka vienlaikus citā valsts iestādē tiek izstrādāts likuma projekts, kura mērķis ir aizsargāt tieši tās patērētāja tiesības un nepieļaut tieši tās negatīvās sekas, kādas radītu iepriekšminētais priekšlikums," teikts asociācijas paziņojumā medijiem.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra