Latvijas pensiju fondi šā gada pirmajā pusgadā ir nodrošinājuši pozitīvu ienesīgumu gan valsts fondēto pensiju, gan privāto pensiju uzkrājumiem – visu pensiju plānu vidējais ienesīgums kopš gada sākuma ir bijis 2,7 – 3,4% robežās, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas Pensiju fondu apskats par 2015. gada pirmo pusgadu.

Pensiju plānu ienesīgumu pārvaldītāji ir spējuši nodrošināt, neraugoties uz būtiskām svārstībām finanšu tirgos. Šo svārstību dēļ augstāks ienesīgums bijis aktīvajiem un sabalansētajiem pensiju plāniem, kas vairāk līdzekļu iegulda tieši akcijās.

Šogad labāk veicies plāniem ar augstāka riska pakāpi, tātad sabalansētās un aktīvās kategorijas plāniem. Pēdējā gada laikā konservatīvie plāni uzrādījuši 2,8% ienesīgumu, sabalansētie – 4,3%, bet aktīvie – 5,6%. Līdzīgas tendences vērojamas arī ienesīguma rādītājos no šī gada sākuma. Tā kā pensiju plānu pārvaldītāju galvenais uzdevums ir koncentrēties uz kapitāla pavairošanu ilgākā termiņā, stabilākus ienesīguma rezultātus var novērot ilgākā termiņā – visu plānu vidējais 5 gadu ienesīgums bijis 4,3%, bet 10 gadu – 3,8%.

Kopējais 2.pensiju līmeņa aktīvu apjoms uz jūnija beigām bija 2,18 miljardi eiro, no tiem pārvadītāju investīciju peļņas devums – 410 miljoni eiro. 2015. gada 1. pusgada aktīvi pieauguši par 180 miljoniem eiro, no kuriem 53 miljoni ir peļņa no veiktajiem ieguldījumiem.

Plānu pārvaldītāji ir turpinājuši ievērot plašu reģionālo diversifikāciju — ceturkšņa beigās 39% jeb 857 miljoni eiro ir ieguldīti Latvijā. Ieguldījumi Austrumeiropā un Eiropā sastāda 18% un 17%. Ārpus Eiropas ieguldīti 12% no shēmas aktīvu vērtības, bet atlikušie 14% ir investēti globālajos tirgos. Pensiju plāniem nav ieguldījumu Grieķijas valdības obligācijās, taču notikumi Grieķijā ietekmē kopējo finanšu tirgus situāciju un aktīvu vērtību.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra