LATEKO Bankas tīrā peļņa, ņemot vērā bankas ieguldījumus darbības attīstīšanā, jaunu klientu apkalpošanas centru izveidē un centrālā biroja paplašināšanā, pēc nodokļu nomaksas 30.11.2003. bija 1.865 milj. Ls. Šajā gadā LATEKO Banka Latvijā ir atvērusi 13 norēķinu grupas un vienu filiāli, kā arī veikusi ieguldījumus bankas informācijas tehnoloģiju attīstībā, ziņo bankā. LATEKO Bankas aktīvi šā gada 11 mēnešu laikā ir pieauguši par 40.90 % un 30.11.2003. bija 260.959 milj. Ls. Noguldījumu apjoms šajā laika posmā ir palielinājies par 17.16 % un sasniedza 201.286 milj.Ls. Savukārt kredītportfelis šogad ir pieaudzis par 10.61 % un 30.11.2003. bija 41.163 milj. Ls. Kreditēšanas jomā LATEKO Banka īpašu vērību pievērš mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru īpatsvars bankas kopējā kredītportfelī šogad ir audzis — īpaši populārs bankas klientu vidū ir faktoringfinansējums un palielinās fizisko personu interese par hipotekāro kreditēšanu. Bankas kapitāls un rezerves šā gada vienpadsmit mēnešu laikā palielinājās par 18.77 % un sasniedza 11.804 milj. Ls.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra