Vakar Helsinkos starp VAS Latvenergo un Nordea Bank Finland Plc, Bank Austria Creditanstalt AG, Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. tika parakstīts sindicētais garantijas līgums par garantijas piešķiršanu 40 milj. EUR apmērā. Garantija nepieciešama, lai VAS Latvenergo varētu izmantot Eiropas Investīciju Bankas aizdevuma pirmo daļu 40 milj. EUR apmērā. Pilnvarotie garantijas līguma organizētāji ir Nordea Bank Finland Plc, Bank Austria Creditanstalt AG un Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., katrs darījumā piedalās ar vienādām summām. Garantijas līguma summu ir iespējams palielināt līdz 80 milj. EUR. Garantijas līguma termiņš ir 5 gadi, bet Latvenergo ir iespēja pagarināt šo termiņu vēl uz 5 gadiem. Maksa par iespēju izmantot garantiju ir 0.80 % gadā. Kā zināms, 2002. gada 17. jūnijā Luksemburgā VAS Latvenergo parakstīja ilgtermiņa aizdevuma līgumu par kopējo summu 80 milj. eiro ar Eiropas Investīciju banku. Aizdevuma atmaksas termiņš ir 2017. gads. Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti uzņēmuma investīciju programmas finansēšanai.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra