Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service novērtējusi AS Latvenergo emitētās zaļās obligācijas ar kredītreitingu Baa2, stabils, liecina AS Latvenergo paziņojums Nasdaq Riga.

Vienlaicīgi aģentūra ir arī apstiprinājusi AS Latvenergo kredītreitingu šī gada februārī piešķirtajā kredītreitinga līmenī Baa2 ar stabilu nākotnes vērtējumu. Tādējādi AS Latvenergo emitētās zaļās obligācijas ir arī pirmās zaļās obligācijas Centrālajā un Austrumeiropā, kam piešķirts starptautiskas kredītreitinga aģentūras kredītreitings.

Obligācijas ir emitētas 2015.gada 10.jūnijā AS Latvenergo otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 miljonu eiro apmērā ietvaros, to fiksētā kupona likme ir 1,9% un dzēšanas termiņš ir 2022.gada 10.jūnijs.

Āris Žīgurs, AS Latvenergo valdes priekšsēdētājs uzsver, ka zaļo obligāciju emitēšana bija ambiciozs, taču racionāli pamatots solis. Mūsu vadošās atjaunīgo resursu izmantojošās ražotnes - hidroelektrostacijas - Moody’s ir izcēlis arī koncerna kredītreitinga pamatojumā. 

Kredītreitinga pamatojumā Moody’s kā pozitīvi veicinošus aspektus uzsver koncerna kā nozīmīga elektroenerģijas komersanta darbību vietējā tirgū, augsto konkurētspējīgās un no atjaunīgiem resursiem iegūtās elektroenerģijas īpatsvaru kopējā saražotajā elektroenerģijas apjomā.

Koncerna darbība brīvajā elektroenerģijas tirgū ir izaicinājums, ko uzsver arī Moody’s – ja viņu vērtējumā tas ir norādīts kā viens no riskiem, kas var mazināt uzņēmuma nozīmi Latvijas tirgū, tad jāuzsver, ka jau savlaicīgi, rēķinoties ar augošu konkurenci, esam stiprinājuši savas pozīcijas Baltijas tirgū, turpina Āris Žīgurs.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra