Lai novērstu makroekonomikas nelīdzsvarotības, kas apdraud Eiropas Savienības (ES) tautsaimniecības izaugsmi, būtiski identificēt tās dalībvalstis, kurām nepieciešama padziļināta izpēte, tādēļ paredzēts, ka Eiropas Komisija sagatavos secinājumus par nelīdzsvarotības un pārmērīgas nelīdzsvarotības pastāvēšanu atsevišķās ES dalībvalstīs, balstoties uz padziļinātas analīzes rezultātiem.

Padziļinātie pārskati tiks publicēti 2015. gada pirmā ceturkšņa beigās. Jāatzīmē, ka 2015. gada Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojuma ietvaros Latvija netika nosaukta to valstu vidū, kuras iekļaujamas padziļinātās izpētes ziņojumā, informē Finanšu ministrija.

Dalībvalstīm, kurās tiks konstatēta makroekonomikas nesabalansētība, tiks sniegtas rekomendācijas nesabalansētību novēršanai. Kā galējais mērs dalībvalstīm, kuras neveicina savlaicīgu nesabalansētību novēršanu, var tikt noteiktas soda sankcijas, kas ir soda nauda noteiktu procentu apmērā no IKP (nosaka pēc vienošanās).

Savukārt ES Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sēdēs dalībvalstis apspriedīs makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras rezultātus, īpašu uzmanību pievēršot tām valstīm, kurās konstatēta pārmērīga makroekonomiskā nelīdzsvarotība, un tām dalībvalstīm, kurās nepieciešama izšķiroša politiska rīcība nelīdzsvarotību novēršanā. Tiks nodrošināta arī diskusija par turpmāko rīcību un nesabalansētību novēršanas procedūru.

To, kā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā Finanšu ministrija virzīs šo jautājumu, nosaka otrdien, 6. janvārī, Ministru kabineta sēdē apstiprinātais Prezidentūras augstas prioritātes mandāts par makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru un tajā skaitā agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumu.

Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojums (Alert Mechanism Report) ir makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras ikgadējā cikla sākumpunkts, kura mērķis ir konstatēt un veicināt nelīdzsvarotību novēršanu, kas apdraud ES tautsaimniecības izaugsmi. Brīdināšanas mehānisma ziņojumā tiek identificētas dalībvalstis, kurām ir nepieciešama turpmāka analīze (padziļinātu pārskatu formātā), lai lemtu, vai pastāv nelīdzsvarotība, kuras risināšanai nepieciešama politiska rīcība.

Prezidentūras mandāts ir īstermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka prezidentūras darbības ietvaru jautājumā, kura virzību pilnībā vai daļēji nodrošina Latvija kā ES Padomes prezidējošā valsts. Tas kalpo kā juridisks vadlīniju dokuments, kura ietvaros Latvijas pārstāvis var virzīt diskusijas ES Padomes formātos. 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra