Aprīlī Latvija saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) noslēguma maksājumus 2004. – 2006. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda projektiem, ierindojoties starp pirmajām dalībvalstīm, kura pilnībā noslēgusi šo periodu, informē Finanšu ministrija.

Tā laikā Latvijā tika realizēti 45 Kohēzijas fonda līdzfinansēti projekti transporta un vides nozarē.

Šī gada aprīlī Latvija saņēmusi divus atlikušos noslēguma maksājumus 1,3 miljonu eiro apmērā 2004. – 2006. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda ietvaros.

Noslēguma maksājumi saņemti pēc tam, kad EK veikusi visas nepieciešamās pārbaudes par izdevumu atbilstību un vienojusies ar Latviju par atbilstīgo gala maksājumu. Kā vieni no pēdējiem maksājumi saņemti par trīs 2004. – 2006. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda projektiem, tostarp Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārta, Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, I kārta un Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā.

Pēdējais noslēguma maksājums 248 tūkstošu eiro apmērā saņemts šī gada 29. aprīlī, tādējādi Latvija ierindojusies otrajā vietā starp visām ES dalībvalstīm, kurā šobrīd pilnībā noslēgts Kohēzijas fonda 2004. – 2006. gada plānošanas periods, gan projektu īstenošanas, gan finanšu aspektā. Pirmā šo periodu noslēdza Malta, kura tāpat kā Latvija, par ES dalībvalsti kļuva 2004. gadā.

Šajā periodā Malta īstenoja vienu projektu, savukārt Latvijā tika realizēti 45 Kohēzijas fonda projekti, kas sniedza būtisku pozitīvu stimulu ekonomikas un tautsaimniecības izaugsmei. Kohēzijas fonda ieguldījumi šajā plānošanas periodā fokusēti transporta un vides jomā, izbūvējot un atjaunojot autoceļus, rekonstruējot dzelzceļu, attīstot ūdenssaimniecību dažādos Latvijas reģionos, kā arī investējot ostu un lidostas darbības uzlabošanā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra