Piektdien, 2.oktobrī, Latvijā vizītē ieradās Eiropas Komisijas (EK) vadības līmeņa pārstāvji – EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks Normunds Popens un Iekļaujošas izaugsmes, pilsētu un teritoriālās attīstības un Ziemeļeiropas direktorāta par Igauniju, Somiju un Latviju atbildīgās nodaļas vadītāja Andžela Martineza Sarasola.

Vizītes laikā tika pārrunāts Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju progress, kā arī vairāku Latvijā īstenoto lielo projektu norises gaita, informē Finanšu ministrija.

EK pārstāvji atzinīgi novērtēja līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar Finanšu ministriju kā ES fondu vadošo iestādi, kā arī panākto progresu virknē būtisku jautājumu, tostarp lielo projektu realizācijā. Tāpat tika novērtēts, ka Latvijā vairākās nozarēs jau šobrīd uzsākta 2014. – 2020. gada plānošanas perioda investīciju ieguldīšana izvirzītajos mērķos un apstiprināti projekti 195 miljonu eiro apmērā. Tādējādi jau 2015. gadā tiks sniegts atbalsts ceļu infrastruktūras sakārtošanai, nodarbinātības veicināšanai, jauniešu iesaistei izglītībā un citām valsts izaugsmei būtiskām jomām.

Vizītes ietvaros EK pārstāvji apmeklēja arī nozīmīgu un aktuālu ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra. Tā mērķis ir novērst ostas aktivitāšu izraisīto vides degradāciju Andrejsalas un Eksportostas teritorijās un nodrošināt ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā, pārceļot ostas terminālus uz to darbībai piemērotāku vietu – Krievu salu. Tādējādi tiek novērsts kaitējums videi pilsētas centrā, ko rada ar ostas aktivitātēm saistītie ogļu putekļi, troksnis un satiksmes sastrēgumi. Projekta risinājumi sekmīgi iekļaujas Rīgas Domes izstrādātajā konceptā Rīgas un Pierīgas mobilitātes veicināšanai.
Krievu salas projekts ir viens no nozīmīgākajiem investīciju ieguldījumiem ostu infrastruktūras attīstībā un apjomīgākais 2007. – 2013.gadu plānošanas perioda Kohēzijas fonda projekts. Kopējais projekta finansējums ir 133 miljoni eiro (133 647 002 eiro), no kuriem Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 77 miljoni eiro. Finansējuma saņēmējs Rīgas Brīvostas pārvalde un projekta atbildīgā iestāde Satiksmes ministrija iepazīstināja EK pārstāvjus ar projekta ietvaros izbūvēto ostas infrastruktūru Krievu salas teritorijā. Šobrīd lielākā daļa no projektā veicamajiem būvdarbiem ir pabeigti, un ir uzsākta izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.

Lai arī infrastruktūras izbūve ir pabeigta, projekts būs pilnībā funkcionāls 2019. gadā, kad būs noslēdzies stividoru pārcelšanās process no atbrīvotajām Rīgas kultūrvēsturiskā centra teritorijām uz Krievu salu. Projekta termiņi un atlikušās veicamās projekta aktivitātes ir saskaņotas ar EK, kas ir paudusi atbalstu pilnīgai projekta pabeigšanai un projekta mērķu sasniegšanai līdz 2019. gadam.

Jāpiemin, ka ar EK 30. septembra lēmumu apstiprināts arī VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas jaunā korpusa būvniecības lielais projekts. Projekta kopējās izmaksas ir 86 miljoni eiro (86 211 665 eiro), no kurām 24 miljoni apstiprināti kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra