Latvijas Bankas peļņa pagājušajā gadā bija 36,8 miljoni eiro, liecina centrālās bankas gada pārskats.

Iepriekšējā gadā peļņa bija 58,99 miljoni eiro.

Saskaņā ar likumu Par Latvijas Banku 65% jeb 23,9 miljoni eiro no Latvijas Bankas 2014. gada peļņas tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Latvijas Bankas gada finanšu pārskatu revīziju veic Eiropas Centrālās bankas padomes ieteikti un Eiropas Savienības Padomes apstiprināti neatkarīgi ārējie revidenti. Latvijas Banka ir saņēmusi pozitīvu revidentu atzinumu par tās 2014. gada finanšu pārskatiem no auditorfirmas SIA Ernst & Young Baltic.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra