2013. gadā Latvijas Banka nodrošināja triju maksājumu sistēmu – Latvijas Bankas starpbanku automatizētās maksājumu sistēmas (SAMS sistēma), Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) un TARGET2-Latvija sistēmas – darbību, informē centrālā banka.

SAMS sistēma ir reālā laika norēķinu sistēma, kas apstrādāja liela apjoma un steidzamus klientu maksājumus latos, EKS sistēma ir neto norēķinu sistēma, kas apstrādāja nelielus klientu maksājumus latos un eiro, bet TARGET2-Latvija sistēma ir Eiropas reālā laika norēķinu sistēmas TARGET2 komponentsistēma, kas apstrādāja liela apjoma un steidzamus klientu maksājumus eiro. Ar Latvijas pievienošanos Ekonomikas un monetārajai savienībai 2014. gada 1. janvārī Latvijas Banka pārtrauca SAMS sistēmas darbību un nodrošināja EKS sistēmā vienīgi SEPA kredīta pārvedumu eiro apstrādi.

2013. gadā SAMS sistēmā un EKS sistēmā norēķinos latos kopā apstrādāti 33,9 miljonus maksājumu 138 miljardu latu apjomā.

Savukārt eiro norēķinos TARGET2-Latvija sistēmā un EKS sistēmā kopā apstrādāti 1,3 miljoni maksājumu 140,3 miljardu eiro apjomā.

2013. gadā SAMS sistēmā apstrādāto maksājumu skaits salīdzinājumā ar 2012. gadu palielinājās par 2,3% (līdz 235 tūkstošiem), bet apjoms – par 13% (līdz 125,6 miljardiem latu). 2013. gadā SAMS sistēmā vidēji dienā tika apstrādāti 936 maksājumi un vidējais viena maksājuma apjoms bija 534,6 tūkstoši latu (2012. gadā – 484.1 tūkst. latu). Piecu lielāko sistēmas dalībnieku īpatsvars sistēmā skaita ziņā bija 72,2%, bet apjoma ziņā – 78,5%.

2013. gadā EKS sistēmā apstrādāto latos veikto maksājumu skaits bija 33,7 miljoni un to kopapjoms – 12,4 miljardi latu (attiecīgi par 0,4% un 1,7% vairāk nekā 2012. gadā). 69,9% skaita ziņā un 58,4% apjoma ziņā no visiem dienas laikā iesniegtajiem EKS sistēmā apstrādātajiem latos veiktajiem maksājumiem tika apstrādāti pirmajā norēķinu ciklā (no plkst. 8.30 līdz plkst. 10.30). 2013. gadā EKS sistēmā latos veikto norēķinu vidējais viena maksājuma apjoms bija 367,08 latu (2012. gadā – 362,40 latu).

2013. gadā EKS sistēmā norēķinos eiro apstrādāti 900,3 tūkstoši maksājumu 8,4 miljardu eiro apjomā. EKS sistēmā norēķinoseiro apstrādāto maksājumu skaits un apjoms pieauga attiecīgi par 27,9% un 35,2% salīdzinājumā ar 2012. gadu. Kopš EKS sistēmas pārveides par SEPA prasībām atbilstošu maksājumu sistēmu 2010. gadā vērojams stabils un straujš EKS sistēmā gadā apstrādāto eiro veikto maksājumu kopskaita un kopapjoma pieaugums pārsvarā starp visiem EKS sistēmas dalībniekiem. Gatavojoties eiro ieviešanai un laikus nodrošinot efektīvus norēķinus maksājumiem eiro, t.sk. maksājumiem, kas iesniegti tām Latvijā reģistrētajām kredītiestādēm, kuras nepiedalās EKS sistēmā norēķiniem eiro, Latvijas Banka 2013. gada 30. septembrī EKS sistēmā norēķiniem eiro palielināja norēķinu ciklu skaitu no četriem uz septiņiem norēķinu cikliem dienā. Papildu norēķinu cikli nodrošināja arī biežāku pārrobežu maksājumu eiro izpildi un saņemšanu. 2013. gadā EKS sistēmā norēķinos eiro vidējais viena maksājuma apjoms bija 9,3 tūkst. eiro (2012. gadā – 8,8 tūkst. eiro).

2013. gadā TARGET2-Latvija sistēmā apstrādāti 349,8 tūkstoši maksājumu 132 miljardu eiro apjomā. TARGET2-Latvija sistēmā apstrādāto maksājumu skaits salīdzinājumā ar 2012. gadu palielinājās par 6,6%, bet apjoms samazinājās par 29%. Apjoma kritums skaidrojams galvenokārt ar kredītiestāžu uz ārvalstīm veikto starpbanku maksājumu apjoma samazinājumu salīdzinājumā ar 2012. gadu. 2013. gadā vidējais viena maksājuma apjoms TARGET2-Latvija sistēmā bija 377,2 tūkstoši eiro (2012. gadā – 566,6 tūkstoši eiro). 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra