Latvijas galvenie makroekonomiskie rādītāji 1999-2003

1999 2000 2001 2002 2003 Periods 2003 P
IKP (%) 2.8 6.8 7.9 6.1 8.8 I-III 6.8-7.0
IKP faktiskajās cenās (milj. Ls) 3890 4350 4810 5190 1300 I-III 5700-5800
Inflācija (gada vidējā, %) 2.4 2.6 2.5 1.9 2 VI 2.8-3.0
Valsts konsolidētā kopbudžeta fiskālais deficīts, pārpalikums (% pret IKP) -3.7 -2.8 -2.1 -2.5 1.1 I-III -5.9
Maksājumu bilances tekošā konta saldo pret IKP (%) -9.6 -6.9 -9.7 -7.8 -5.7 I-III -15.5
Periodāsaņemtās tiešās ārvalstu investīcijas (milj. Ls) 200 250 100 250 126* I-V 250-300
Uzkrātās tiešās ārvalstu investīcijas (milj. Ls) 1050 1280 1490 1620 1660 III 1800-1850
Ārējās tirdzniecības bilance pret IKP (%) -18.3 -18.5 -19.7 -20.9 -20.4 I-III -40
Valsts parāds (milj. Ls) 510 570 710 760 830 VI 1050-1080
Kopējais valsts parāds pret IKP (%) 13.1 13.2 14.8 14.6 15.0* III 18.0-18.5
Ārējais parāds pret IKP (%) 9.2 8 9.5 8.9 8.3* III 12.0-12.5
Rūpniecības pieaugums (%) -8.8 3.2 6.9 5.8 8.2 I-V 8.0-9.0
Apstrādes rūpniecības pieaugums (%) -9.8 4.7 7.5 6.2 7.9 I-V 8.0-9.0
Mazumtirdzniecības apgrozījums (%) 12 8.5 9.8 17.8 12 I-V 11.0-13.0
Latvijas Bankas ārējās rezerves, izņemot zeltu (milj. USD) 840 850 1150 1240 1280 VI -
Ofici_li reģistrētais bezdarba līmenis (%) 9.1 7.8 7.7 8.5 8.6 VI 8.5-8.7
Oficiālais darba meklētāju īpatsvars (%) 14.3 14.4 13.1 12 10.7 I-III 10.5-11.5
Standard & Poor’s kredītreitings BBB BBB BBB BBB+ BBB+ VII -
ˇ * provizoriskie dati. Izmantoti LR Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Bankas dati. 2003.g. rādītājiem dota mūsu prognoze. AVOTS: Latvijas Unibanka

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra