Latvijas Unibankas tirgus analīzes nodaļa Andris.Vilks@unibanka.lv

1998 1999 2000 2001 2002 Periods 2002 P 2003 P
IKP (%) 4.8 2.8 6.8 7.7 5.4 I-IX 5.8-5.9 6.4-6.8
IKP faktiskajās cenās (milj. Ls) 3580 3890 4350 4760 3730 I-IX 5100-5150 5550-5650
Inflācija (gada, %) 2.8 3.1 1.8 3.2 1.6 XI 1.6-1.7 2.5-3.0
Inflācija (gada vidējā, %) 4.7 2.4 2.6 2.5 2.1 XI 1.9-2.0 2.5-2.7
Valsts konsolidētā kopbudžeta fiskālais deficīts, pārpalikums (% pret IKP) 0.1 -3.7 -2.8 -1.8 -0.5 I-IX -3.2 2.2-2.5
Maksājumu bilances tekošā konta saldo pret IKP (%) -10.6 -9.6 -6.9 -9.7 -6.7 I-IX -16.4 -15
Periodā saņemtās tiešās ārvalstu investīcijas (milj. Ls) 210 200 250 90 220 I-IX 280-300 250-300
Uzkrātās tiešās ārvalstu investīcijas (milj. Ls) 890 1050 1280 1490 1660 IX 1700-1750 1900-2000
Ārējās tirdzniecības bilance pret IKP (%) -22.7 -18.3 -18.5 -19.9 -20.1 I-IX -40.3 -38
Valsts parāds (milj. Ls) 370 510 570 710 750 X 750-760 880-900
Kopējais valsts parāds pret IKP (%) 10.4 13.1 13.2 15 15.2 * IX 14.7-14.8 16.6-17.0
Ārējais parāds pret IKP (%) 6.5 9.2 8 9.6 9.4 * IX 8.9-9.0 11.0-11.5
Rūpniecības pieaugums (%) 2 -8.8 3.2 6.9 5.2 I-X 5.0-5.5 5.5-6.5
Apstrādes rūpniecības pieaugums (%) 2.5 -9.8 4.7 7.5 5.5 I-X 5.5-6.0 6.0-7.0
Mazumtirdzniecības apgrozījums (%) 26.5 12 9 9.5 17 I-X 16.5-17.5 12.0-14.0
Latvijas Bankas ārējās rezerves, izņemot zeltu (milj. USD) 730 840 850 1150 1110 XI - -
Oficiāli reģistrētais bezdarba līmenis (%) 9.2 9.1 7.8 7.7 7.7 XI 7.7-7.8 7.5-7.7
Oficiālais darba meklētāju īpatsvars (%) 14 13.5 13.2 13.1 10.8 VII-IX 11.0-11.5 10.0-11.0
Standard & Poor’s kredītreitings BBB BBB BBB BBB BBB+ VIII - -


* provizoriskie dati. Izmantoti LR Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Bankas dati. 2002-2003.g. rādītājiem dota mūsu prognoze.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra