Krājbankas grupas auditētā peļņa pēc nodokļiem 2006. gadā sasniedza 4 041 tūkst. LVL, kas ir par 1 394 tūkst. LVL jeb 53% vairāk nekā 2005. gadā. Krājbankas grupas aktīvu apjoms 2006. gadā pieauga par 163.44 miljoniem LVL jeb 67.6% (no 241.69 milj. LVL līdz 405.13 milj. LVL), liecina Latvijas Krājbankas sniegtā informācija Rīgas Fondu biržā.

Savukārt, noguldījumu atlikumu pieaugums 2006. gadā sastādīja 124.82 milj. LVL jeb 62% (no 201.33 milj. LVL līdz 326.14 milj. LVL), bet izsniegto kredītu atlikumu pieaugums – 38.64 milj. LVL jeb 25.4% (no 152.28 milj. LVL līdz 190.92 milj. LVL).

Kopumā 2006. gada Krājbankas peļņas, aktīvu un noguldījumu pieauguma tempi apsteidza banku sektora attiecīgo rādītāju pieauguma tempus. Krājbankas grupas peļņas pieaugumu 2006. gadā veicināja tīro procentu ienākumu pieaugums par 3 101 tūkst. LVL jeb par 37.1% un tīro komisijas naudas ienākumu pieaugums par 257 tūkstošiem LVL jeb par 5.5%. Bankas 2006. gada finansiālās darbības rezultātus pozitīvi ietekmēja arī augsta kredītu portfeļa kvalitāte.

Salīdzinot ar 2005. gadu Krājbankas grupas ienākumi par zaudējumu vērtības samazināšanās atgūšanu palielinājās par 175 tūkst. LVL jeb par 35.6%, bet izdevumi par zaudējumu vērtības samazināšanos samazinājās par 803 tūkst. LVL jeb 40.4%. Attiecība starp speciālajiem uzkrātajiem zaudējumiem no vērtības samazināšanās un kredītu bruto apjomu 2006. gada laikā samazinājās no 1.81% līdz 1.47%. Patēriņa kredītu portfelis ir dubultojies, kopējais pieaugums ir 112%. Hipotekāro kredītu jomā pieaugums ir salīdzinoši mazāks. Gada beigās hipotekārā kredīta portfeļa lielums bija 58 miljoni LVL. Salīdzinot ar gada sākumu, tas ir pieaugums par 45%. Biznesa kreditēšanas jomā portfeļa lielums sasniedza 75 miljonus LVL. Neskatoties uz pastāvošo aso konkurenci Latvijas komercbanku sektorā, Krājbanka saglabā stabilas tirgus pozīcijas. Salīdzinot ar stāvokli 2005. gada beigās, Krājbankas tirgus daļa pēc aktīviem pieauga no 2.2% līdz 2.6%, bet tirgus daļa pēc noguldījumiem – no 3.2% līdz 4.2%.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra