Latvijas Unibanka

Pagājšnedēļ likviditāte Latvijas banku sistēmā ir samazinājusies, izsaucot procentu likmju pieaugumu. Kopējais apgrozībā pieejamo swap izsolēs piedāvāto latu resursu apjoms samazinājās par 39 miljoniem, bet repo – pieaudzis par 13 miljoniem. Tā rezultātā overnight likmes pieauga par 40 procentpunktiem, bet RIGIBOR īstermiņa likmju kāpums bija robežās no 30 līdz 60 procentpunktiem, atkarībā no aizņēmuma termiņa. Arī banku rezerves Latvijas Bankā būtiski samazinājušās salīdzinājumā ar augstajiem pagājušās nedēļas līmeņiem, nokrītoties uz pusi. Pieejamo swap resursu krituma jāsaista ar Latvijas Bankas lēmumu palielināt swap darījumu likmi un samazināt piedāvāto latu apjomu līdz vienam miljonam.

ASV līdz ar pēdējiem sliktajiem makroekonomikas rādītājiem ir palielinājusies bāzes likmes samazinājuma varbūtība. Nākamā Federālo Rezervju Sistēmas (FRS) sanāksme ir 18. martā, bet pašreizējā bāzes likme ASV ir 1.25%. Nākotnes darījumu (futures) tirgus cenās ir iekļāvis vairāk nekā 50 procentu varbūtību, ka jau nākamajā sanāksmē bāzes likme tiks pazemināta par 25 punktiem. Savukārt varbūtība, ka 25 punktu samazinājums notiks līdz septembrim, nākotnes darījumu cenās ir iekļauta jau pilnībā. Tomēr jāatzīst, ka pie pašreiz zemā līmeņa likmes samazinājumam varētu būt minimāls efekts.

Anglijas Centrālā Banka savā 6. marta sanāksmē atstāja bāzes likmi nemainīgu, savukārt Eiropas Centrālā Banka samazināja starpbanku aizņemšanās likmi par 25 punktiem līdz 2.5% līmenim. Tomēr pie pašreizējās Eirozonas ekonomiskās situācijas un ekonomikas izaugsmes perspektīvām 25 punktu samazinājums tiek uzskatīts par pārāk neievērojamu, lai dotu reģiona ekonomikai kādu jūtamu stimulu. Tādēļ jau tuvāko mēnešu laikā var prognozēt atkārtotu monetāro stimulāciju. Tā kā Eirozonas bāzes likme ir relatīvi augsta, salīdzinājumā ar FRS likme, tad var prognozēt tās samazinājumu pat par 50 punktiem. Arī ECB prezidents bankas ikmēneša ziņojumā pieļāva tālāka bāzes likmes samazinājuma iespēju gadījumā, ja gaidāmā kara izraisītā nenoteiktība ietekmēs Eirozonas ekonomikas izaugsmes izredzes arī turpmāk.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra