Arnis.Malbergs@unibanka.lv, Tirgus un nozaru analīzes nodaļa A/S Latvijas Unibanka Pārskata periodā līdz ar Eiropas Centrālās Bankas prezidenta Vima Duisenberga izteikumiem ir palielinājušās bāzes likmes samazinājuma izredzes. Kuluāru sarunās septiņu ekonomiski attīstītāko valstu tikšanās laikā Parīzē viņš ir izteicies, ka ir zudusi pārliecība par ilgi gaidīto Eirozonas ekonomikas atveseļošanos. Šis komentārs finansu tirgos tika uztverts kā mājiens par iespējamo procentu likmes samazinājumu vārguļojošās ekonomikas stimulēšanas nolūkos. Līdz ar jauna banku rezervju izpildes perioda sākumu arī likviditāte Latvijas banku sistēmā ir pieaugusi. Pieaugot banku pieprasījumam pēc latu resursiem, kopējais apgrozībā pieejamo Latvijas Bankas swap un repo izsolēs piedāvāto latu resursu apjoms pārskata perioda laikā palielinājās par 14 miljoniem. Tā rezultātā overnight likme svārstījās 50 bāzes punktu robežās un nedēļas beigās bija pieaugusi par 0.2 procentiem. Iepriekšējā rezervju izpildes perioda dati parāda, ka banku sistēmas likviditāti ievērojami uzlaboja arī Latvijas Bankas lēmums attiecībā uz banku rezervēm Latvijas Bankā, kā rezultātā vidēji nepieciešamais rezervju apjoms ir samazinājies par 20 miljoniem latu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra