Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) informē, ka tuvojas likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktais gada ienākumu deklarācijas (turpmāk - deklarācija) iesniegšanas termiņš. Šogad 2006.gada ienākumu deklarēšanas termiņš ir 2.aprīlis.

Deklarāciju līdz 2007.gada 2.aprīlim obligāti jāiesniedz:
personai, kas 2006.gadā veica saimniecisko darbību;
personai, kas 2006.gadā ir saņēmusi ienākumus ārvalstīs;
personai, no kuras ienākuma 2006.gadā nodoklis nav ieturēts pilnā apmērā;
personai, kas 2006.gadā ir saņēmusi ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 1536 latus.

Ar nodokli neapliekamie ienākumi ir uzskaitīti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta pirmajā daļā (likuma teksts ir ievietots VID mājas lapā www.vid.gov.lv sadaļā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Tiesību akti).

Deklarācija ir iesniedzama VID teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas. VID teritoriālo iestāžu adreses un darba laiks ir norādīts VID mājas lapā sadaļā Kontakti.

Deklarācijas veidlapas var saņemt VID teritoriālajās iestādēs. Deklarācijas aizpildīšanas kārtība un veidlapa ir ievietota arī VID mājas lapā sadaļā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Tiesību akti -> MK noteikumi -> "2006.gada 10.janvāra noteikumi Nr.41 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"".

VID mājas lapā ir iespēja deklarāciju par 2006.gadu iesniegt, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu, tas ir elektroniskā veidā. Plašāka informācija par elektroniskās deklarēšanas sistēmu ir ievietota VID mājas lapā sadaļā Elektroniskā deklarēšana.

Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu līdz 15 kalendāra dienām, fiziskajām personām uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu no 16 līdz 30 kalendāra dienām, fiziskajām personām uzliek naudas sodu no piecdesmit viena lata līdz divsimt latiem. Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu vairāk par 30 kalendāra dienām, fiziskajām personām uzliek naudas sodu no divsimt viena lata līdz piecsimt latiem.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra