Lai uzlabotu valsts galveno autoceļu kvalitāti, 2014.-2020.gada plānošanas periodā no Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzekļiem paredzēti 218 miljoni eiro - to paredz Satiksmes ministrijas izstrādātie valsts galveno autoceļu segu pārbūves un nestspējas palielināšanas īstenošanas noteikumi, ko otrdien, 19.maijā, apstiprināja valdība.

Minētās aktivitātes ietvaros paredzēts pārbūvēt 345 km valsts galveno autoceļu, informē Satiksmes ministrija. Atbilstoši Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2014.–2020.gadam, paredzēts veikt valsts autoceļu infrastruktūras saglabāšanas pasākumus – pārbūvi, virsmas nestspējas stiprināšanu, vienlaikus uzlabojot ceļu satiksmes drošību. Tādā veidā tiks samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo ceļu īpatsvars no 46.3% līdz 10% no kopējā valsts galveno autoceļu tīkla.

Šim mērķim kopējais paredzētais finansējums ir teju 257 miljoni eiro, no kuriem 218,45 miljoni eiro paredzēts Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums, savukārt 38,55 miljoni eiro – valsts budžeta līdzekļi.

Maksimālais KF līdzfinansējuma apmērs projektiem paredzēts līdz 85% no projekta attiecināmajām izmaksām. Paredzēts, ka maksimālais projektu īstenošanas termiņš būs līdz 2020.gada 31.decembrim.

2014.gada 22.aprīlī valdība atbalstīja SM ieceri uzsākt šī atbalsta mērķa īstenošanu jau 2014.gada 1. pusē, lai nodrošinātu 2007.-2013.gadā iesākto Latvijas autoceļu tīkla stāvokļa uzlabošanas pasākumu turpināšanu. Līdz ar to SM bija viena no pirmajām ministrijām, kas sākusi projektu īstenošanu jaunā plānošanas perioda ietvaros.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra