No Latvijas Bankas Kredītu reģistra izveides līdz 2014. gada 31. decembrim tajā iekļautas ziņas par 3,565 miljoniem saistību (kopā spēkā esošās un izbeigušās saistības), liecina centrālās bankas dati.

Kredītiestādes bija iekļāvušas ziņas par 2,211 miljoniem saistību (62%), saistītās komercsabiedrības – par 1,3 miljoniem saistību (36,5%), krājaizdevu sabiedrības – par 51 tūkstošiem saistību (1,5%), un apdrošinātāji – par 420 saistībām (0,01%).
Pērnā gada 31. decembrī reģistrā bija ziņas kopā par 1,064 miljoniem personu, tajā skaitā, par 982 tūkstošiem fizisko personu rezidentu (92.3% no visu personu skaita), 12 tūkstošiem fiziskajām personām nerezidentiem (1,2%), 57,8 tūkstošiem juridisko personu rezidentu (5.4%) un 11 tūkstošiem juridisko personu nerezidenu (1,1%).

Spēkā esošas saistības, kuras uzskaitītas dalībnieku bilancēs 31. decembrī bija 648 tūkstošiem personu.

2014. gada 31. decembrī no Kredītu reģistrā iekļautajām 3,565 miljoniem saistību izbeigušās bija 2,429 miljoni saistību (68,1%) un spēkā esošas 1,135 miljoni, no kurām 868 tūkstoši saistību (76,5%) bija normālas, 239 tūkstoši saistību (21,1%) – atgūšanas procesā un 27,5 tūkstoši saistību (2,4%) – pārstrukturētas.

2014. gada 31. decembrī Kredītu reģistrā bija 101 dalībnieks, no tiem 20 bija Latvijā reģistrētas kredītiestādes un 8 ārvalstu kredītiestāžu filiāles un Valsts akciju sabiedrība Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum, 31 komercsabiedrība, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus un kurām ir ciešas attiecības ar kredītiestādēm, 7 apdrošināšanas sabiedrības un 34 krājaizdevu sabiedrības.

No Kredītu reģistrā iekļautajām vairāk nekā viens miljons spēkā esošajām dalībnieku bilancē uzskaitītajām saistībām vislielākais ir to saistību skaits, kuru apjoms nepārsniedz 1000 eiro – 58,9%, 267 tūkstošiem saistību apjoms ir 1000 – 10 tūkstoši eiro (26,2%), 107 tūkstošu saistību apjoms ir 10 000 – 50 000 eiro (10,5%) un 44 tūkstošu saistību apjoms ir lielāks par 50 tūkstošiem eiro (4,3%).
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra