AS Norvik banka peļņa pirms uzkrājumu izveidošanas pērn sasniegusi deviņus miljonus eiro, taču izveidotie uzkrājumi bija 52 miljoni eiro, tā rezultātā veidojas zaudējumu summa 43 miljonu eiro apmērā, informē bankas pārstāvji.

Norvik bankas valdes priekšsēdētājs Olivers Ronalds Bramvels skaidro, ka uzkrājumi tika veidoti saistībā ar bankas agrāk veiktajiem ieguldījumiem pārņemto ķīlu atpirkšanai, kā arī saistībā ar ekonomikas lejupslīdi Krievijā 2014.gadā. Bankas veiktās aktivitātes savas tirgus daļas palielināšanai un bankas reputācijas stiprināšanai, kā arī papildu ieguldījumi kapitālā un paveiktā bilances attīrīšana rada stabilu pamatu bankas turpmākajai attīstībai, uzsver vadītājs.

Ka jau minēts, 2014.gadā banka atzinusi aktīvu vērtības samazināšanu, ņemot vērā esošās tirgus cenas neprofila aktīviem. Vienlaicīgi zaudējumi tika atzīti sakarā ar Krievijas rubļa devalvāciju 2014.gada nogalē, kas būtiski ietekmēja ieguldījumu novērtējumu atsevišķos grupas uzņēmumos un tie zaudējumi veidoja 34% no kopējiem 2014.gadā atzītiem vērtības samazināšanas zaudējumiem. Ievērojama daļa jeb 17% no 2014.gadā atzītā vērtības samazinājuma, faktiski tika atzīta visaptverošo ienākumu/izdevumu ietvaros iepriekšējos periodos. 2014. gadā kopējie vērtības samazināšanas zaudējumi, kas tika atspoguļoti peļņas un zaudējumu aprēķinā sasniedza 52,1 miljonu eiro. Ņemot vērā minētos apstākļus, bankas tīrie zaudējumi 2014.gadā bija 43,8 miljoni eiro. Šā gada 1.ceturksnī Krievijas rublis atguvis 14% no gada beigās zaudētās vērtības, kas pozitīvi ietekmēja bankas bilanci.

Norvik bankai pagājušajā gadā ir auguši gan pamatdarbības ienākumi, gan aktīvi. Norvik Bankas aktīvi gada laikā ir pieauguši par 23,1% jeb 183 miljoniem eiro, sasniedzot 976 miljonus eiro Norvik grupas aktīvu apjoms audzis par 49% un 2014.gada 31.decembrī sasniedza 1,16 miljardus eiro. No klientiem piesaistīto noguldījumu apjoms audzis par 17,7% jeb 126 miljoniem eiro.

Norvik Bankai ir lielākais filiāļu un klientu apkalpošanas centru skaits Latvijā – bankas galvenais birojs, 6 filiāles un 67 apkalpošanas centri 16 Latvijas pilsētās.

Šajā gadā Norvik grupai ir iecerēta būtiska izaugsme gan finanšu produktu un pakalpojumu klāstā, gan arī jaunu klientu piesaistē gan Latvijā, gan arī ārpus tās.
Banka plāno atvērt pārstāvniecības Ukrainā un Kazahstānā, un Grupā ietilpstošā Vjatka Banka (Krievija) šogad uzsāks savu filiāļu pakāpenisku pārveidi, ieviešot Norvik bankas zīmolu un korporatīvo identitāti. Banka arī turpinās attīstīt interneta un mobilās tehnoloģijas.

Pērn tika stiprināts bankas kapitāls. Tas bija nepieciešams gan dēļ biznesa apjomu pieauguma, gan arī, lai balstītu atsevišķu neprofila jeb tā saucamo pārņemto aktīvu un problemātisko aizdevumu norakstīšanu. Ar 80,6 miljonu eiro ieguldījumu bankas kapitālā, tai skaitā 69,6 miljonu eiro ieguldījumu akciju emisijā, ko veica bankas akcionārs Grigorijs Guseļņikovs, un piesaistīto subordinēto noguldījumu apjomu 33,3 miljonu eiro apmērā, kā arī subordinēto obligāciju emisiju 4,3 miljonu eiro apmērā, bankas kapitāla pietiekamības rādītājs uz 2014.gada decembra beigām sasniedza 14,48%, kas ir būtiski augstāks par 10,76% 2013.gada nogalē. Norvik Grupas kapitāla pietiekamības rādītājs 2014.gada beigās sasniedza 8,46% (8,02% 2013.gada decembrī).
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra