Latvijas Bankas padome pirmdien apstiprināja 2013. gada 12. decembra Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtības grozījumus, informē centrālās bankas pārstāvji.

Grozījumi stāsies spēkā 1. maijā.

Grozījumi veikti saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) Pamatnostādnēm ECB/2014/60 un ECB/2015/20, kā arī ECB Padomes lēmumiem attiecībā uz Eirosistēmas monetārās politikas operācijām.

Ar grozījumiem tiek precizēti starptautisko organizāciju un daudzpusējo attīstības banku emitēto vērtspapīru, nodrošināto obligāciju, ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru (ABS) un citu tirgojamo aktīvu, kredītprasību un garantiju atbilstības nosacījumi Eirosistēmas monetārās politikas operāciju nodrošinājumam.

Tiek precizēta tirgojamo aktīvu ar potenciāli negatīviem mainīgas procentu likmes kuponiem atbilstība Eirosistēmas monetārās politikas operāciju nodrošinājumam.

Tiek noteikts, ka Eirosistēma vairs neizmantos kā nodrošinājumu valdības garantētus nenodrošinātus parāda instrumentus, kurus emitējis Eirosistēmas monetārās politikas operāciju dalībnieks vai subjekts, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes.

Tāpat noteikts, ka Eirosistēma vairs nepiemēros izņēmuma statusu attiecībā uz Grieķijas valdības emitēto un garantēto vērtspapīru izmantošanu kā Eirosistēmas monetārās politikas operāciju nodrošinājumu.

Tiek precizētas terminu definīcijas, atjaunotas norādes uz Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem unmainīta noteikumu struktūra un veikti redakcionāli precizējumi.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra