2013. gadā mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi, salīdzinot ar 2012. gadu, pieauga par 10,6%, sasniedzot 354 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Tādējādi ir sasniegts 2008. gada ienākumu līmenis.

Par 12,5% ir palielinājušies mājsaimniecību ienākumi no algota darba – 2012. gadā šo ienākumu summa bija vidēji 216 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, savukārt 2013. gadā – 243 eiro. Sociālie transferti2 pieauga lēnāk – par 5,7% uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (no 88 eiro 2012. gadā līdz 93 eiro 2013. gadā).

Sociālo transfertu – pensiju, pabalstu un citu budžeta maksājumu – īpatsvars mājsaimniecību rīcībā esošajos ienākumos turpina samazināties. Trīs gadu laikā to īpatsvars ir samazinājies par 6 procentpunktiem – no 32,4% 2010. gadā līdz 26,2% 2013. gadā.

Līdz ar pieaugošo aktivitāti darba tirgū 2013. gadā mājsaimniecību ienākumu daļa, kura tika gūta no algota darba, pieauga no 63,7% 2010. gadā līdz 68,8% 2013. gadā.

Tomēr pirmskrīzes līmenis, kad ienākumi no algotā darba veidoja 75,5% no visiem rīcībā esošiem ienākumiem, bet ienākumi no sociālajiem transfertiem – tikai 20,0%, vēl joprojām nav sasniegts.


2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, samērā vienmērīgs ienākumu pieaugums bija visās mājsaimniecībās. Visstraujākais ienākumu pieaugums bija trūcīgākajās (1. kvintiles) mājsaimniecībās (par 11,6%) un turīgākajās (5. kvintiles) mājsaimniecībās (par 11,2%).

Lai arī 2013. gadā mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi ir sasnieguši 2008. gada līmenī, tomēr jāatzīmē, ka 2013. gadā ienākumi starp Latvijas mājsaimniecībām ir sadalīti vienmērīgāk, nekā 2008. gadā.

Latvijā ir augsta ienākumu nevienlīdzība, salīdzinot ar citām ES valstīm

Salīdzinot ar pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Latvijā ir augsta ienākumu nevienlīdzība.

2013. gadā Latvijas Džini koeficients (35,5%) bija visaugstākais, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Nedaudz zemāks rādītājs bija Bulgārijā (35,4%), Lietuvā (34,6%) un Grieķijā (34,4%). Arī ienākumu kvintiļu attiecības indekss (S80/S20) bija viens no augstākajiem Eiropas Savienībā (Bulgārijā, Grieķijā, Rumānijā – 6,6, Latvijā – 6,5, Spānijā – 6,3).

Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu datu avots ir CSP veiktais 2014. gada ienākumu un dzīves apstākļu (t.s. EU-SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions) apsekojums. Minētajā apsekojumā aptaujāti 6,1 tūkstoši mājsaimniecību un intervēti 12 tūkstoši respondentu vecumā no 16 gadiem. Dati par mājsaimniecību ienākumiem 2014. gadā tiks apkopoti līdzīgā apsekojumā šogad, kas noritēs no marta līdz jūnija beigām.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra