Saskaņā ar Finanšu ministrijas novērtējumu, Makroekonomisko rādītāju saliktais indekss (MSI) janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, salīdzināmās cenās pieauga par 6%.

Indeksa pieaugumu sekmēja iekšzemes naudas piedāvājuma M2D kāpums. Savukārt indeksa pieaugumu ierobežoja ražotāju cenu rūpniecībā būtisks pieaugums par 15%, kā arī patēriņa cenu pieaugums par 7,1%. Zemāku indeksa pieaugumu noteica izmaiņas transporta sektorā: kravu pārvadājumu apjoms dzelzceļa transportā samazinājās par 12,2%, apgrozības apjoms – par 9,9%, ostās saņemto un nosūtīto kravu apjoms – par 10,8%.

Lai izrēķinātu Makroekonomisko rādītāju salikto indeksu, Finanšu ministrija analizē statistikas datus nozīmīgākajos rādītājos – rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss, patēriņa cenu indekss, ražotāju cenu indekss, skaidrā nauda apgrozībā, LB neto ārējie aktīvi, vidējās īstermiņa kredītu likmes, bezdarba līmenis, preču eksports, preču imports.

Makroekonomisko rādītāju salikto indeksu Finanšu ministrija rēķina kopš 1995.gada.

Jaunākais izdevums Valsts budžeta apskats. Janvāris ’07, kurā iekļauta Makroekonomisko rādītāju saliktā indeksa analīze, pieejams Finanšu ministrijas mājas lapā internetā www.fm.gov.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra