Latvijas Bankas padome pirmdien apstiprināja 2013. gada 16. septembra kārtības Nr. 213/9 par Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem grozījumus, informē LB.

Ar šiem grozījumiem tiek nodrošināta Eiropas Ekonomikas zonā licencētu maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu pieeja Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) infrastruktūrai un mūsdienīgajiem norēķinu veidiem. Paredzams, ka tas veicinās modernu norēķinu attīstību Latvijā, maksājumu pakalpojumu plašāku pieejamību Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem un Latvijas finanšu tehnoloģiju jeb fintech nozares konkurētspēju maksājumu jomā.
 
Lai izmantotu Latvijas Bankas pakalpojumus, attiecīgajai maksājumu iestādei un elektroniskās naudas iestādei būs iespēja atvērt norēķinu kontu Latvijas Bankā, kas ļaus droši uzglabāt klientu naudas līdzekļus, kas izmantojami klientu eiro veicamu maksājumu izpildei SEPA jeb Vienotajā eiro maksājumu telpā.
 
Latvijas Banka organizē un uztur maksājumu sistēmu infrastruktūru Latvijā, t.sk. divas automatizētas maksājumu sistēmas, ar kuru palīdzību tiek nodrošināti starpbanku norēķini eiro. TARGET2-Latvija sistēma ir Eiropas Vienotās reālā laika bruto norēķinu sistēmas TARGET2 komponentsistēma, savukārt EKS sistēma ir neto norēķinu sistēma, kas tiek izmantota klientu neliela apjoma starpbanku maksājumiem. Latvijas centrālā banka turpina attīstīt EKS sistēmas infrastruktūru, t.sk. aktīvi gatavojoties ātro maksājumu servisa ieviešanai 2017. gadā.
 
2015. gadā TARGET2-Latvija sistēmā tika apstrādāti 359.1 tūkst. maksājumu 264.7 mljrd. eiro apjomā, bet EKS sistēmā – 38.0 milj. maksājumu 52.4 mljrd. eiro apjomā.
  

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra