Maksātnespējas procesa administratoru profesionālās Ētikas komisiju vadīs zvērināts advokāts un maksātnespējas procesa administrators Armands Rasa, informē Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas pārstāve Justīne Plūmiņa.

Par viņa kandidatūru vienbalsīgi vienojušies Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Ētikas komisijas locekļi 2015.gada 4.martā, sanākot uz pirmo Ētikas komisijas sēdi.

Par komisijas priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta zvērināta advokāte un maksātnespējas procesa administratore Ilze Bagatska.

Kā galveno Ētikas komisijas uzdevumu Ētikas komisijas priekšsēdētājs A.Rasa norāda profesionālo ētikas standartu ievērošanas veicināšanu administratoru profesionālajā darbībā, savukārt rupju ētikas normu pārkāpumu gadījumos Ētikas komisijai ir jānodrošina, ka administratora profesijā nedarbojas personas, kuras apzināti vai neapzināti rīkojas neatbilstoši profesionālajiem un ētikas standartiem.

Tāpat A.Rasa norāda, ka Ētikas komisijas izveide un visiem administratoriem saistoša profesionālās Ētikas kodeksa pieņemšana ir solis ceļā uz administratoru uzraudzības jomas sakārtošanu.

«Ikvienam maksātnespējas procesa administratoram jāsaprot, ka jebkurai viņa rīcībai ir jābūt ne tikai atbilstošai tiesību aktiem, bet arī savietojamai ar administratora lomu sabiedrībā un profesijai piemērojamiem profesionālajiem un ētikas standartiem. Maksātnespējas likuma un citu normatīvo aktu ievērošana nedrīkst būt tikai formāla,» akcentē A.Rasa.

Maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodeksā ir noteikts, ka: «administrators neiesaistās nekādās darbībās, kas diskreditē administratoru profesiju», un, kā norāda A.Rasa, tas faktiski nozīmē, ka jebkurā dzīves situācijā, neatkarīgi no tā, vai administrators pilda konkrēta maksātnespējas subjekta maksātnespējas administratora pienākumus, vai sniedz konsultācijas kā profesionālis, kurš pārvalda ar maksātnespējas jomu saistītus jautājumus, administratora rīcībai ir jāatbilst ne tikai likumam, bet arī ētikas principiem.

Ētikas komisija tika ievēlēta Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas biedru sapulcē šā gada 20.februārī, un tā turpmāk piemēros jauno maksātnespējas procesa administratoru profesionālās Ētikas kodeksu, kas kopš šā gada 1.marta ir saistošs visiem maksātnespējas procesa administratoriem.

Jaunajā Ētikas kodeksā īpaši akcentēts jautājums par maksātnespējas procesa administratoru objektivitāti un godīgumu, uzliekot administratoram pienākumu atturēties no tādas rīcības vai uzvedības, kas var radīt šaubas par viņa objektivitāti, godīgumu vai taisnīgumu.

Sagatavošanas gaitā priekšlikumus Ētikas kodeksam sniedza Maksātnespējas administrācija, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija un Latvijas Darba devēju konfederācija.

Ētikas kodekss izstrādāts, ņemot vērā aktualitātes ētikas normu izpratnē un līdzšinējo ētikas normu piemērošanas praksi, labāko starptautisko praksi attiecībā uz ētikas normu pamatiem, kā arī radniecīgo tiesu varai piederošo profesiju ētikas principus.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra