Mazās lauku saimniecības, kuru gada apgrozījums ir 2000 līdz 15 000 eiro robežās, varēs pretendēt uz 15 000 eiro vienreizēju maksājumu uzņēmējdarbības attīstībai, paredz valdības atbalstītais noteikumu projekts Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība, informē Zemkopības ministrijā.

Noteikumu projekts paredz iespēju piešķirt atbalstu mazām lauku saimniecībām, kuru  gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 15 000 eiro, kā arī to kopējā īpašumā esošās vai nomātās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 50 hektāru.

Ieviešot apakšpasākumu Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības, mazajām lauku saimniecībām tiks dota iespēja veikt ilgtermiņa ieguldījumus (jauna vai lietota lauksaimniecības tehnika, ilggadīgo stādījumu ierīkošana, vaislas lauksaimniecības dzīvnieki, ražošanas ēku būvniecība un citi), kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstīšanu, saimniecības pārstrukturēšanu, efektīvas un produktīvas ražošanas attīstību un dalības tirgū nodrošināšanu.

Plānots, ka apakšpasākuma Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības ieviešana nodrošinās lielākās daļas atbalstu saņēmušo mazo saimniecību pāreju uz vidējo saimniecību grupu, tādējādi tām kļūstot par tirgum ražojošām un konkurētspējīgām saimniecībām.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra