Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija šogad izvirzījusi vairākas prioritātes, un viena no tām ir iecere rosināt diskusiju par nebanku kreditētāju licencēšanas kārtības maiņu.

Patlaban licences nozares uzņēmumiem tiek izsniegtas uz vienu gadu. Šāda sistēma neļauj nozares uzņēmumiem plānot savu darbību ilgtermiņā un investēt attīstībā, piemēram, datu drošībā, informācijas tehnoloģiju sistēmās, iekšējā kārtībā, skaidro Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Fromane.

Asociācija rosinās pārskatīt esošo sistēmu un mudinās noteikt, ka licence nav terminēta, bet, ja kāds uzņēmums pārkāpj normatīvo aktu prasības, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) var lemt par licences atņemšanu. Šāda sistēma šobrīd tiek piemērota arī komercbankām.

Otrs būtisks jautājums, ko asociācija rosinās Ekonomikas ministrijai, ir izveidot vienu datu apmaiņas sistēmu par klientu aktīvajām, bet nekavētajām saistībām. Šāda sistēma būtu jāuztur valstij, un datu apmaiņa ar valsts regulējumu jānosaka kā obligāta prasība visiem tirgus dalībniekiem, uzskata asociācijas vadītāja.

Vēl viens no asociācijas darbības virzieniem 2015.gadā būs nebanku kredītdevēju sadarbības stiprināšana Eiropas līmenī. Tā ļaus efektīvāk apmainīties ar labo praksi, veidot vienotu pozīciju Eiropas līmenī, kā arī būtiski atvieglos savstarpējo informācijas apmaiņu, domā Fromane.

Vērtējot aizvadīto gadu, Fromane norāda, ka nebanku kreditēšanas nozarē 2014.gads iezīmējās ar nopietnu izsniegto kredītu apjoma kritumu. Pērn pirmajā pusgadā no jauna izsniegto kredītu apjoms nebanku kreditēšanas nozarē kopumā bija 185,28 miljoni eiro, kas ir par 11,5% mazāk nekā atbilstošā periodā pirms gada. Iespējams prognozēt, ka 2014.gada otrā pusgada dati būs līdzīgi un nav pamata domāt par būtisku apjomu kāpumu.

Vislielāko kritumu piedzīvoja distances kredīti - izsniegto kredītu apjoms 2014.gada pirmajā pusē samazinājās par 30%, sasniedzot 68,19 miljonus eiro, savukārt noslēgto darījumu skaits samazinājās par 22%. Apjoma kritums bija prognozējams, jo spēkā stājās virkne prasību, kas nosaka stingrāku valsts regulējumu. Būtiskākā prasība - no 2014.gada janvāra stājās spēkā jauna kārtība klientu maksātspējas vērtēšanai. Ieviešot šīs prasības un nozares pašregulācijas pasākumus, 2014.gada deviņu mēnešu dati parāda, ka gandrīz uz pusi ir uzlabojušies kredītu atmaksas rādītāji.

Kreditēšanas kritumu 2014.gada pirmajā pusē piedzīvoja arī tie nebanku kredītdevēji, kas izsniedz kredītus pret kustamas lietas ķīlu, jeb lombardi - izsniegto kredītu apjoms samazinājās par 12%, samazinoties līdz 19,18 miljoniem eiro. Šajā tirgus segmentā nozare sagaida aktīvāku valsts cīņu ar nelicencētajiem kredītdevējiem, tādējādi mazinot pelēko sektoru, kā arī stiprinot patērētāju interešu aizsardzību. Par trešdaļu samazinājās arī nebanku hipotekāro kredītu apjoms, sasniedzot 3,53 miljonus eiro.

Savukārt pieaugums 2014.gada pirmajā pusgadā bija vērojams tiem nebanku kredītdevējiem, kas izsniedz līzingus un citus ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošinātos kredītus - par 6,08%, sasniedzot 51,68 miljonus eiro. Apjomi palielinājušies arī nebanku patēriņa kreditēšanā par 16,5% un bija 42,71 miljons eiro.

Fromane vērtē, ka tirgū kopumā vērojams piesātinājums. Asociācija prognozē, ka neienāks jauni tirgus dalībnieki, kas varētu būtiski pārdalīt tirgu. Viens no faktoriem, kas to ietekmē, ir nemitīgā normatīvā regulējuma maiņa, kas neļauj uzņēmumiem plānot darbu ilgtermiņā un investēt attīstībā, skaidro asociācijas vadītāja.

Vērtējot aizvadītā gada tendences, Fromane atzīmē, ka vairāki nebanku kredītdevēji (SIA Expresscredit, AS mogo, SIA VIA SMS Group) darbības paplašināšanai finansējumu piesaistīja, sekmīgi veicot publisko obligāciju emisiju Baltijas biržā, kas apliecina nozares uzņēmumu darbības caurspīdīgumu un augstos korporatīvās pārvaldības standartus. Savukārt uzņēmums 4finance ir emitējis obligācijas starptautiskā līmenī, kā arī saņēmis starptautisko kredītreitingu aģentūru novērtējumu.

Nebanku kredītdevēji arī 2014.gadā turpināja nostiprināt savas pozīcijas ārvalstu tirgus, īpaši distances kreditēšanā. Spēja konkurēt ārvalstu tirgos galvenokārt saistīta ar darbinieku augsto profesionalitāti, īpaši informācijas tehnoloģiju risinājumu jomā, domā Fromane.

Asociācijas vadītāja vērtē, ka 2014.gadā nozarē valdīja augsta konkurence. Ja vēl pirms pāris gadiem uzņēmumi lielāko daļu investīciju veltīja jaunu klientu piesaistei, tad 2014.gadā fokuss tika mainīts uz esošajiem klientiem un ilgtermiņa attiecību veidošanu. Daudzi uzņēmumi veidoja klientu lojalitātes programmas.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija 2014.gadā pārstāvējusi nozares intereses, sadarbojoties ar uzraugošajām institūcijām - Ekonomikas ministriju un PTAC. Fromane vērtē, ka sadarbība bijusi konstruktīva un divu gadu laikā ir paveikts liels darbs - sakārtots jautājums par atbildīgu reklāmas un mārketinga praksi, noteikta kārtība klientu maksātspējas vērtēšanai, kā arī sakārtota sistēma datu sniegšanai PTAC. Ar 2015.gadu stājas spēkā arī prasība nebanku kredītdevējiem sniegt informatīvu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestam par tiem klientiem, kuru mēneša maksājums pārsniedz minimālo algu vai 4320 eiro gadā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra