Pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas sektora darbību 2014.gadā liecina, ka nebanku kreditēšanas tirgū bija vērojama tendence no jauna izsniegto kredītu samazinājumam, ko visbūtiskāk ietekmēja no jauna izsniegto distances kredītu samazinājums, tomēr distances kredītportfeļa apjoms pakāpeniski palielinājās līdz ar aktīvāku kredītu izsniegšanu gada nogalē, liecina Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) apkopotā informācija.

Palielinājās arī kavēto kredītu īpatsvars ar kavējumu līdz 90 dienām, kas varētu liecināt par to, ka līdz ar aktīvāku kreditēšanu 2014.gada 2.pusgadā ir pasliktinājusies no jauna izsniegto kredītu atmaksas kvalitāte.

Plaši izplatīts pakalpojums ir kredītu pagarināšana – 48,1% no kredītportfelī esošajiem līgumiem 2014.gadā tika pagarināti, bet 29,7% pagarināti 3 un vairāk reizes.

PTAC sagatavotā informācija par Latvijas nebanku patērētāju kreditēšanas sektora darbību liecina, ka 2014.gada decembrī Latvijas Republikā darbojās 56 licencēti nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri nodarbojās ar dažāda veida kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu.

Distances kreditēšanas pakalpojumus sniedza 18 sabiedrības, Patēriņa kredītus sniedza 17 sabiedrības, kredītus pret kustamas lietas ķīlu (lombarda kredītus) sniedza 20 sabiedrības, Hipotekāros kredītus sniedza 12 sabiedrības, līzinga un citus ar transportlīdzekļa vai cita veida objekta (izņemot nekustamo īpašumu) nodrošinājumu saistītus kredītus sniedza 13 sabiedrības.

2014.gadā bija vērojamas izmaiņas licencēto nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju skaitā un visbūtiskāk izmaiņas skāra distances kredītu sniedzējus, jo jaunas licences patērētāju kreditēšnas pakalpojumu sniegšanai saņēma SIA Totem Finansu sistēma, kas kredītu izsniegšanu uzsāka 2014.gada jūlijā un SIA ONDO, kas kredīta pakalpojumu sniegšanu uzsāka 2014.gada oktobrī.

Nebanku sektora kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji 2014.gadā patērētājiem no jauna izsniedza kredītus 387,38 miljonu eiro apmērā. No pārskata izriet, ka salīdzinot 2013. gadu no jauna tika izsniegti kredīti par 4,78% (19,84 miljoni eiro) mazāk nekā 2013.gadā (406,83 milj.EUR).

Izsniegto kredīta apjoma samazinājumu visbūtiskāk ietekmēja no jauna izsniegto distances kredītu samazinājums, kas salīdzinot ar 2013.gadu samazinājās par 19,84% (no 179,86 miljoni eiro 2013.gadā līdz 144,17 miljoni eiro 2014.gadā), gada sākumā ieviešot stingrākas prasības attiecībā uz patērētāju maksātspējas izvērtēšanu. Vienlaikus konstatējams, ka pakāpeniski palielinājies mēnesī izsniegto distances kredītu apjoms – 2014.gada novembrī un decembrī tas jau sasniedza 2013.gada gada attiecīgos rādītājus un salīdzinot ar 2014.gada 1.pusgadu – 2.pusgadā izsniegto kredītu apjoms jau palielinājās par 11,4%.

Distances kredītu kredītportfelis, neskatoties uz no jauna izsniegto kredīta apjoma samazinājumu, turpināja palielināties (par 7,35 %, 5,56 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2013.gadu), ko ietekmēja: 1) aktīvāka kredītu izsniegšana 2014.gada otrā pusē; 2) kreditētāju piedāvātā, bet no  patērētāju puses plaši izmantotā atmaksas termiņa pagarināšanas iespēja; 3) izsniegto distances kredītu ar aizdevuma atmaksas grafiku īpatsvara palielinājums, kuru atmaksa notiek pakāpeniski.

Nebanku kreditētāju patērētājiem izsniegto kredītu kredītportfelis, salīdzinot ar tā apjomu 2013.gadā (342,71 miljini eiro) ir palielinājies par 16,09%, sasniedzot 397,86 miljonus eiro.

Patēriņa kredītu kredītportfelis līdz ar no jauna izsniegto kredītu pieaugumu turpināja palielināties (par 29,21%, 16,87 miljoniem eiro), sasniedzot apjomu 74,62 miljoni eiro salīdzinot ar situāciju 2013.gada nogalē.

Nebanku kreditētāju kredītportfelī esošo kredītu kvalitāte turpināja uzlaboties kopējam kavēto kredītu īpatsvaram samazinoties un 2014.gada decembrī sarūkot līdz 17,86% (2013.gada decembrī 19,78%).

Analizējot kavētājus pēc kavējuma perioda ilguma, secināms, ka kavēto kredītu īpatsvars ir samazinājies visās kavētāju grupās, piemēram, virs 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars samazinājās no 9,45% 2013.gada decembrī līdz 8,39% 2014.gada decembrī, kas skaidrojams gan ar stingrāku prasību ieviešanu attiecībā uz patērētāju maksātspējas izvērtēšanu, gan kreditētāju rīcību saistībā ar kavēto saistību norakstīšanu vai cedēšanu.

Visaugstākais virs 90 dienām kavēto saistību īpatsvars 22,6% 2014.gadā saglabājas distances kredītiem (tas ir nedaudz samazinājies salīdzinot ar 2013.gadu - 27%), kas gan nav skaidrojams ar situācijas uzlabošanos kredītu atmaksā, bet gan ar to, ka cesijas ceļā kreditētāji ir atbrīvojušies no ilglaicīgi kavētajām saistībām.

Vienlaikus konstatējams, ka ir palielinājies kavēto saistību īpatsvars līdz 90 dienām (no 9,2% 2013.gadā līdz 9,6% 2014.gadā). Secināms, ka līdz ar aktīvāku kreditēšanu 2014.gada otrajā pusē ir pasliktinājusies  šo no jauna izsniegto kredītu atmaksas kvalitāte.

Attiecībā uz distances kredītu pagarināšanu, pēc PTAC rīcībā esošās apkopotās statistikas šis pakalpojums ir plaši izplatīts un konstatējams, ka nedaudz ir samazinājies 3 un vairāk reižu pagarināto līgumu īpatsvars (no 31% 2014.gada 30.jūnijā līdz 30% 2014.gada 31.decembrī (ilglaicīgi kavēto kredītu cesija).

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra