NORD/LB Latvija Norēķinu pārvaldes vadītājs Kaspars Kravčuns kā Latvijas Maksājumu komitejas vadītājs piedalījās Eiropas Centrālās Bankas (European Central Bank) un Eiropas Maksājumu padomes (European Payments Council) kopīgi organizētajā seminārā, kurā tika sniegta plaša informācija par Eiropas Centrālās bankas darbību un Vienota Eiro maksājumu reģiona (Single Euro Payments Area) attīstību un katras jaunās dalībvalsts pievienošanās procesu un vietu tajā. Šī semināra mērķis bija iepazīstināt Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvjus ar jaunajām valstīm. Ļoti nozīmīgi ir izveidot vienu viendabīgu tirgu, kurā starpvalstu eiro pārskaitījumi notiktu tikpat brīvi un izmaksātu tikpat maz, kā tas ir pašlaik nacionālo valstu robežās. Jaunais vienota Eiro maksājumu reģiona projekts paredz to, ka Eiropa pakāpeniski tiks pārveidota par vienotu tirgu, kurā ietilps 500 miljoni šī reģiona pilsoņu un patērētāju, kas katru gadu saņems un veiks bezskaidras naudas norēķinu transakcijas par vairāk kā 100 miljardiem eiro. Tādējādi transakcijas starp valstīm, kas tiek veiktas šodien, kļūs par pagātnes relikviju. Bankas visā Eiropā ir sapratušas to, ka tikai tad, ja tās sadarbosies, būs iespējams izveidot nepieciešamo norēķinu sistēmu un sasniegt Vienotā Eiro maksājumu reģiona mērķus — klientiem ir jābūt pieejamiem norēķinu pakalpojumiem ar caurspīdīgu cenu politiku un pakalpojumu līmenim (kvalitātei, drošībai un izpildes termiņam) ir jābūt augstam gan vietējiem, gan starpvalstu norēķiniem. Bankām būs jāspēj samazināt vispārējās norēķinu cenas un piedāvāt papildus pakalpojumi klientiem arī šajā sfērā, kā arī jāizveido saskanīgas optimālās norēķinu shēmas (infrastruktūras elementus, standartus un noteikumus) visā Eiro zonā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra