Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir saņēmusi 23 projektu iesniegumus finansējuma saņemšanai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātē Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība, Db.lv informēja RAPLM.

Projektus jaunnedēļ sāks vērtēt šim nolūkam īpaši izveidota komisija, kurā ietilpst pārstāvji no RAPLM, Izglītības un zinātnes, Zemkopības, Vides un Ekonomikas ministrijas. Komisija projektus vērtēs gan pēc administratīvajiem, gan kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

Pirmajā vērtēšanas komisijas sēdē tiks atvērti aizzīmogotie projektu iesniegumi un taps zināma kopējā summa, uz kādu pretendē iesniegtie projekti, kā arī būs iespēja uzzināt apakšprioritātes, uz kādām projekti ir iesniegti.

Sākotnēji komisija izvērtēs projektus atbilstoši administratīvās atbilstības kritērijiem, proti - tiks noskaidrots, vai projektu iesniegumi atbilst nolikuma pamatprasībām. Tas ir pirmais posms izvērtēšanā un gadījumā, ja kāds no projekta iesniegumiem neatbildīs vismaz vienam administratīvās atbilstības kritērijam, projekta iesniedzējam tiks sūtīts pieprasījums projekta iesniegumu papildināt. Ja kāds projekts atkārtoti neatbildīs administratīvās atbilstības kritērijiem, tad RAPLM to noraidīs un par šo faktu informēs arī pašu projekta iesniedzēju. Tos projektus, kas būs atbilstoši, tālāk vērtēs pēc kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. Kopumā ministrija iesniegtos projektus izvērtēs apmēram 3 - 4 mēnešu laikā.

Galīgo lēmumu par projektu iesniegumu atbalstīšanu vai noraidīšanu pieņems Finanšu ministrija. Savukārt Finanšu ministrijas apstiprinātie projekti tiks sūtīti galīgai apstiprināšanai uz Norvēģijas ārlietu ministriju un šis posms var aizņemt 6 - 8 mēnešus. Projekta noraidīšanas gadījumā RAPLM par to informēs iesniedzēju.

projektu pieteikumu konkurss tika izsludināts 2006. gada 5. decembrī. Visās prioritātēs kopējā atklātā konkursā pieejamā summa ir 17 074 145 eiro, no tiem reģionālās attīstības atbalstam prioritātē "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" paredzētais finansu apjoms ir 3 231 120 eiro.

Projektu konkursā var piedalīties valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde, tās institūcija vai aģentūra, valsts vai pašvaldības dibināta izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, valsts aģentūra, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona - biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība.Projektus var ieviest kopā ar sadarbības partneriem no Latvijas vai donorvalstīm - Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas, kā arī no citām EEZ valstīm.Finanšu instrumentu granta apjoms nosakāms katram gadījumam atsevišķi, ņemot vērā visus nozīmīgos faktorus. Jebkurā gadījumā Eiropas Komisija noteiktos līdzfinansējuma griestus nedrīkst pārsniegt. Minimālais granta apjoms ir 250 000 eiro.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra