Atsaucoties vairāku pašvaldību iniciatīvai un aicinājumam, kas pērn tika izteikta Latvijas komercbankām, Norvik Banka ir veikusi nepieciešamos priekšdarbus, lai Latvijas pašvaldībās varētu ieviest tā saucamo Pilsētnieka bankas karti, informē bankas Mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītāja Valda Ķipāne.

Viņa skaidro, ka karte izmantojama gan braucieniem sabiedriskajā transportā, gan naudas izņemšanai no bankomāta un klasiskajiem norēķiniem veikalos vai internetā, gan arī kā identifikācijas apliecība.

Norvik Banka ir pieteikusi šādu karti finanšu pakalpojumu uzņēmumā MasterCard, lai tehniski karti varētu emitēt. Norvik Banka ir arī izstrādājusi nepieciešamās procedūras kartes ieviešanai un darbībai un saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju karšu emisijai Latvijā.

Ņemot vērā, ka vairākas pašvaldības bija izrādījušas interesi par šādas kartes ieviešanu, Norvik Banka veic sarunas, lai vienotos par pašvaldību iedzīvotājiem piemērotāko risinājumu un piedāvājumu, kā arī paralēli veic sarunas ar transporta nozares uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti norēķinu sistēmas par savu pakalpojumu sniegšanu sakārtošanā.
«Mēs runājam ar Salaspils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes pašvaldībām, kurām ir liela interese par universālo Pilsētnieka karti. Jau ilgu laiku esam strādājuši pie tehniskiem priekšdarbiem kartes ieviešanai. Ceru, ka drīz varēsim pabeigt noslēdzošo posmu un iedzīvotāji varēs izmantot universālu risinājumu – vienu karti dažādām ikdienas vajadzībām,» norāda Norvik Bankas valdes loceklis Igors Rozanovs.

Jaunā karte arī ļaus sakārtot un padarīt daudz efektīvāku to atvieglojumu administrēšanu un uzskaiti, kas pienākas cilvēkiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem (personas ar invaliditāti, pirmsskolas vecuma bērni, bērni bāreņi, politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, vispārējo izglītības iestāžu izglītojamie). Valsts šobrīd kompensē pārvadātājiem nesaņemtos ieņēmumus par šo cilvēku pārvadāšanu, un atvieglojumu administrēšanas mehānisma uzlabošana ir gan valsts interesēs (precīza uzskaite nozīmē līdzekļu ekonomiju), gan pārvadātāju interesēs (precīza uzskaite, maksājumu administrēšana ir pārvadātājiem neraksturīga funkcija), gan sabiedriskā transporta lietotāju interesēs (universāla karte, kas izmantojama kā pilnvērtīga bankas karte).

Ņemot vērā virkni izaicinājumu šo kompensāciju administrēšanas uzlabošanai, valdība šā gada 31.martā ir pieņēmusi atbilstošus Ministru kabineta noteikumus, kas padara minēto administrēšanas mehānismu daudz efektīvāku un brīvas konkurences apstākļos iesaista tajā komercbankas, jo esošā atvieglojumu uzskaites kārtība nenodrošina skaidru un precīzu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu un uzskaiti, skaidro banka.

Šā gada 31.martā valdības pieņemtie noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos nosaka, ka mainīsies līdzšinējais braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanas mehānisms, kad tiek finansēts pakalpojumu ņēmējs.

No pārvadātāju puses ir saņemts atbalsts jaunā mehānisma ieviešanai, jo pēc Latvijas Pasažieru Pārvadātāju asociācijas ekspertu aprēķiniem, zaudējumos nepamatoti izmaksātās kompensācijas par pasažieriem, kuri saņem valsts garantētos atvieglojumos maršrutu tīkla maršrutos, gadā veido līdz pat 5 miljoniem eiro, jeb 30% no visām tā saucamajām nulles biļetēm.
Valdība ir noteikusi pārejas periodu līdz 2017. gadam, lai norēķinu iestādes un pakalpojuma sniedzēji gan no valsts, gan uzņēmēju puses spētu veikt attiecināmos pasākumus, lai iesaistītos atvieglojumu administrēšanas sistēmā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra