Veiksmīgi noslēdzies AS Latvijas Krājbanka jaunemitēto parasto un priekšrocību akciju publiskais piedāvājums.

Jau ziņots, ka visi 800 000 piedāvāto parasto akciju izvietoti Krājbankas akcionāriem parakstīšanās pirmajā un otrajā posmā. Jaunās emisijas parastās akcijas kļuvušas brīvi pārvedamas (ieskaitītas ieguldītāju finanšu instrumentu kontos) š.g. 1.februārī. Rīgas Fondu biržai (RFB) iesniegts paziņojums par jaunās emisijas akciju kotēšanas uzsākšanu RFB Baltijas Brīvajā sarakstā. Akciju kotēšana tiks uzsākta pēc attiecīgā RFB valdes lēmuma pieņemšanas.

Š.g. 31.janvārī noslēdzies arī AS “Latvijas Krājbanka” priekšrocību akciju publiskais piedāvājums. Tika piedāvātas 850 000 “A” kategorijas priekšrocību uzrādītāja akcijas, bez balsstiesībām, un nominālvērtību LVL 1 (viens) lats, vienas akcijas pārdošanas cena bija septiņi lati. Trešajā posmā izvietotas 50 akcijas, bet kopumā izvietotas 2834 akcijas. Valde š.g. 1.februārī apstiprinājusi priekšrocību akciju publiskā piedāvājuma rezultātus un pieņēmusi lēmumu uzskatīt priekšrocību akciju emisiju par notikušu apmaksāto akciju apmērā – LVL 2834.

Atšķirībā no prognozētajiem labajiem parasto uzrādītāja akciju ar balsstiesībām tirdzniecībā, šajā akciju emisijā nav realizētas visas izlaistās priekšrocības uzrādītāja akcijas bez balsstiesībām. Iespējams, tas izskaidrojums ar to, ka šādas akcijas ir jauns produkts Latvijas akciju tirgū. Tās ir pieprasīts finanšu instruments citās Eiropas valstīs, jo garantē dividendes pat tad, kad uzņēmums pieņem lēmumu kapitalizēt savu peļņu un dividendes neizmaksāt. Iespējams, investori Latvijas uzņēmumos meklē iespējas iegūt ietekmi lēmumu pieņemšanā, nevis peļņu ilgtermiņā dividenžu veidā.

Piešķirto priekšrocību akciju piegāde veikta Emisijas prospekta noteiktajā
kārtībā. Tuvākajās dienās RFB tiks iesniegts jaunemitēto priekšrocību akciju kotēšanas pieteikums. Publiskā piedāvājuma rezultātā AS ”Latvijas Krājbanka” pamatkapitāls palielināts par LVL 802 834 un sasniedzis LVL 9 909 246.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra