RĪGA, 2007. gada 12. marts - šodien notikušajā AS Staburadze akcionāru ārkārtas sapulcē, kurā piedalījās akcionāri kas pārstāvēja 92,41% no uzņēmuma pamatkapitāla, tika akceptēti uzņēmuma statūtu grozījumi, uz jaunu pilnvaru termiņu ievēlēta padome, kā arī izvērtēta AS Staburadze akciju iekļaušana un kotācija Rīgas Fondu birža Brīvajā sarakstā.

Akcionāri balsojot pieņēma statūtu grozījumus sekojošā redakcijā: “4.3. Padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem.” “4.6. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi pārstāv Sabiedrību tikai kopā.”

Akcionāri arī pilnvaroja AS Staburadze valdi veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu statūtu grozījumu reģistrāciju LR Uzņēmumu reģistrā.

Ņemot vērā AS Staburadze padomes locekles Solvitas Edvardsones iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu, akcionāru sapulcē notika jaunās padomes vēlēšanas. Padomē uz trim gadiem ievēlēti Juris Jonaitis, Daumants Vītols, Bjarni Gunnarsons (Bjarni Gunnarson), Jons Tors Hjaltasons (Jon Thor Hjaltason) un Gisli Reinisons (Gisli Reynisson). Jaunās padomes pilnvaru termiņš sākās 2007. gada 12. martā.

Akcionāri arī uzklausīja AS Staburadze valdes ziņojumu par uzņēmuma akciju iekļaušanu un kotācijas norisi Rīgas Fondu birža Brīvajā sarakstā, kas īstenota atbilstoši 2006. gada 12. decembra akcionāru sapulces lēmumam.

Valde ziņoja, ka 2006.gada 22.decembrī Finanšu kapitāla tirgus komisija, pamatojoties uz AS Staburadze valdes iesniegumu, reģistrēja 3 037 197 AS Staburadze vārda akcijas iekļaušanai Rīgas Fondu birža Brīvajā sarakstā.

2007.gada 31.janvārī Rīgas Fondu birža nolēma iekļaut biržas Brīvajā sarakstā 3 037 197 AS Staburadze akcijas ar nominālvērtību viens lats un kopējo emisijas apjomu 3 037 197 lati kā arī uzsākt to tirdzniecību ar 2007.gada 6.februāri.

Valde ziņoja, ka kopš AS Staburadze akcijas ir iekļautas Rīgas Fondu birža Brīvajā sarakstā, biržas automātiskajā tirdzniecības sistēmā ir veikti desmit darījumi ar uzņēmuma akcijām. Darījumu rezultātā pārdotas 354 akcijas par kopējo summu 776.40 lati.

Ņemot vērā valdes ziņojumā iekļauto informāciju, akcionāru sapulce izvērtēja uzņēmuma akciju kotācijas rezultātus un akceptēja akcionāra NP Confectionary AB priekšlikumu par to, ka ņemot vērā uzņēmuma akciju kotācijas efektivitāti, jāveic nepieciešamās darbības, lai pārtrauktu AS Staburadze akciju kotāciju Rīgas Fondu biržā un izslēgtu AS Staburadze akcijas no Rīgas Fondu birža Brīvā saraksta.

Par AS Staburadze
Neauditētais AS Staburadze 2006. gada apgrozījums sasniedzis 8,3 miljonus latu, kas par gandrīz 2% pārsniedz 8,15 miljonus latu lielo apgrozījumu 2005. gadā. Vienlaikus, produkcijas ražošanas izmaksu pieauguma dēļ, uzņēmuma neauditētā bruto peļņa samazinājusies no 1,8 miljoniem latu 2005. gadā līdz 1,6 miljoniem latu 2006. gadā..

AS Staburadze lielākais akcionārs ir NP Confectionary AB, kurai tieši vai netieši pieder 95,4% uzņēmuma akciju. Tās īpašnieki ir Juris Jonaitis, kam pieder 3% akciju, un Nordic Partners grupa, kas pieder Gisli Reinisonam (53%), Daumantam Vītolam (11%) un Islandes uzņēmumam J&K Holding (36%), kura pārstāvis ir Jons Tors Hjaltasons..

Normunds Ozoliņš, AS Staburadze valdes priekšsēdētājs

Papildinformācijai:
Ingars Rudzītis, sabiedrisko attiecību konsultants,

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra