Ogres novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu apjoms 2015. gada budžetā plānots 41,89 miljonu apjomā, kas salīdzinājumā ar ieņēmumiem 2014. gadā kopumā ir par 9,7% mazāki, informē pašvaldība.

Pamatā samazinājumu veido Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas no valsts budžeta plānotas tikai 8 mēnešiem.

Kopējais plānoto izdevumu apjoms Ogres novada pašvaldības konsolidētajā 2015. gada budžetā ir 48 miljoni eiro, kas ir par 9,1% mazāk pret izdevumu daļas faktisko izpildi 2014. gadā.

Atbilstoši izvirzītajām ilgtermiņa attīstības prioritātēm, Ogres novada pašvaldības 2015. gada budžeta prioritātes kopumā nemainās salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, un tās ir: saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus, saglabāt sociālos pabalstus maznodrošinātajai sabiedrības daļai; novada infrastruktūras attīstība un sakārtošana, turpinot iesākto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Pēc funkcionālajām kategorijām pamatbudžeta lielākais izdevumu īpatsvars paredzēts izglītībai 31,2%, tad seko finansējums pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai – 29,5%. Trešais lielākais izdevumu apjoms 9,2% ir kategorijā Vispārējie valdības dienesti, tiem seko izdevumi vides aizsardzībai – 9,1%.

Arī šogad budžeta plānā paredzēts iekļaut līdzekļus izdevumiem neparedzētiem gadījumiem – 383 tūkstošus eiro, lai nodrošinātu finansējumu iepriekš neplānotiem izdevumiem pašvaldības kompetencē esošajās darbības jomās.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra