2007. – 2013. ES fondu plānošanas periodā no vairāk nekā 6000 fiksētajām neatbilstībām tikai 72 konstatētas aizdomas par krāpšanu vai reāli krāpšanas gadījumi, informē Finanšu ministrija.

Par tiem arī ziņots Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam. Ar katru gadu atklāto gadījumu skaits pieaug, kas skaidrojams ar Latvijas Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta veiksmīgo sadarbību starp administrējošām un tiesībsargājošām iestādēm.

Finanšu ministrs Jānis Reirs trešdien atklāja Eiropas Komisijas organizēto Baltijas valstu semināru pret krāpšanu un korupciju Eiropas Savienības (ES) strukturālo un investīciju fondu līdzekļu izlietojumā. Uzrunājot klātesošos, ministrs norādīja, ka godprātīgam ES fondu līdzekļu izlietojumam, kā arī krāpšanas novēršanai jāpievērš īpaša uzmanība. Kā uzsvēra ministrs, visas ES dalībvalstis, kas apgūst ES fondu finansējumu, saskaras ar tā negodprātīgas izlietošanas jautājumiem. Tomēr kopīgiem spēkiem un mācoties no citu pieredzes, iespējams sasniegt izvirzītos mērķus krāpniecības novēršanā, jo tas skar ne tikai nacionālo, bet arī visas ES budžeta finansējumu.

Līdz šim Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests Latvijā aktīvi izrādījis atbalstu Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam. Tāpat citas nacionāla līmeņa ES fondu administrēšanā iesaistītās institūcijas strādā pie krāpšanas risku novēršanas un efektīvas kontroles sistēmas izveides.

Ministrs uzsver, ka jaunajā ES fondu plānošanas periodā gaidāmi vairāki būtiski uzlabojumi, kas atvieglos darbu gan finansējuma saņēmējiem, gan vadības iestādēm. Arī krāpšanas un korupcijas jomā svarīgi problēmas risināt jau jaunā plānošanas perioda sākumā – tas nodrošinās efektīvāku un mērķtiecīgāku finansējuma ieguldījumu visa perioda garumā.
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus krāpšanas novēršanā, Latvija jau daudz sasniegusi., norāda FM. Piemēram, 2014. gadā panākta konceptuāla vienošanās starp ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes locekļiem. Tā paredz, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam tiks atspoguļota kopējā korupcijas un krāpšanas apkarošanas politika ES finanšu interešu aizsardzībai.

Ne mazāk svarīga ir ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu, kā arī tiesībsargājošo iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana, savstarpējās sadarbības veicināšana un zināšanu pilnveidošana. Līdz ar to arī 2014. – 2020. gada plānošanas periodā plānots turpināt praksi, organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus, tajos iesaistot gan tiesībsargājošās, gan ES fondu vadībā iesaistītās iestādes.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra