Patērētāju tiesību aizsardzības cents (PTAC) pieņēmis lēmumu, ar kuru AS BIGBANK īstenotā prakse, izplatot reklāmu un tajā norādot, ka tās piedāvājums ir «lētāks» un «izdevīgs», vizuāli to atspoguļojot salīdzinošās reklāmas veidā, iekļaujot maldinošu informāciju par piedāvāto aizdevuma likmi 31% gadā, tomēr ar patērētājiem slēgtajos līgumos piemērojot augstākas procentu likmes, atzīta par profesionālai rūpībai neatbilstošu un maldinošu komercpraksi.

2014.gada 14.novembrī PTAC uzsāka izvērtēt AS BIGBANK īstenotās komercprakses atbilstību normatīvajiem aktiem, skaidro PTAC pārstāve Vineta Ore.

PTAC konstatēja, ka AS BIGBANK izplatot reklāmu, norādījusi, ka tās piedāvājums ir «lētāks» un «izdevīgs». Reklāmā tika iekļauta maldinoša informācija par piedāvāto aizdevuma likmi 31% gadā, tomēr patērētājiem netika nodrošinātas lētākās un izdevīgākās aizdevuma izmaksas. Reklāmā vizuāli tika atspoguļots maldinošs reprezentatīvs piemērs, tajā neietverot konkrētajam piemēram tipiskāko skaitlisko informāciju (aizdevuma līguma ilgums, summas apmērs, veids, gada procentu likme, aizņēmuma likme).

Vienlaikus PTAC norāda, ka salīdzinājuma piemērā tika izvēlēti nebanku kredītu devēji, ņemot vērā, ka AS BIGBANK Latvijas filiāle darbojas kā kredītiestāde.

Tāpat AS BIGBANK, izplatot reklāmu, īstenojusi maldinošu komercpraksi, nenorādot reklāmā būtisku informāciju par pieteikšanās veida nozīmi, proti, reklāmā netika norādīts, ka šī likme tiks piemērota tikai tiem klientiem, kuri aizdevumam pieteiksies elektroniski, nospiežot e-pastā pieejamo saiti. Līdz ar to, ja aizdevuma pieteicējam ir 25 gadi un ienākumi virs 500 eiro, tomēr pieteikums tika aizpildīts bankas filiālē vai citā veidā, aizdevuma līgumam netika piemērota reklāmā norādītā procentu likme 31% gadā.

Reklāma tika izsūtīta portāla www.inbox.lv lietotājiem, citos portālos reģistrētiem lietotājiem, kā arī pa pastu.

Secināms, ka, ja patērētājam būtu pieejama informācija par to, ka AS BIGBANK reklāmā piedāvātā aizdevuma izmaksas nav lētākais un izdevīgākais piedāvājums, salīdzinot ar citiem aizdevuma devējiem, patērētājs, iespējams, aizdevuma līgumam nebūtu pieteicies un nebūtu to noslēdzis.

2015.gada 2.jūlijā PTAC pieņēma lēmumu ar kuru AS BIGBANK piemēroja naudas sodu 5000 eiro.

BIGBANK AS Latvijas filiāles vadītājs Artis Bērziņš norāda: «Lai arī šajā gadījumā neesam gluži vienisprātis ar PTAC par pieņemto   lēmumu, tomēr kā godprātīgs un likumpaklausīgs uzņēmums BIGBANK pildīs PTAC lēmumu un, protams, segs uzlikto administratīvā soda naudas maksājumu. Minētā situācija radusies, jo viena produkta mārketinga kampaņas ietvaros mēģinājām testēt dažādu reklāmas kanālu efektivitāti. Attiecīgi tika izstrādāts aizdevuma piedāvājums, kas tika reklamēts ierobežotai mērķauditorijai ar e-pasta un pasta  sūtījumu, kā arī ar BIGBANK mājas lapā ievietotu reklāmas starpniecību. Minētais aizdevuma piedāvājums bija pieejams tiem klientiem, kas saņēma pasta sūtījumu, vai arī kas izmantoja e-pasta sūtījumā un mājas lapā norādīto saiti, lai pieteiktos aizdevumam. Turpmāk ņemsim vērā PTAC priekšlikumus un iespēju robežās informatīvajos un reklāmas materiālos sniegsim vēl detalizētākus norādījumus par aizdevuma nosacījumiem.»

PTAC aicina reklāmas veidotājus un izplatītājus veidot patērētāju kreditēšanas reklāmu pārdomāti un atbildīgi, ievērojot normatīvo aktu prasības. PTAC aicina arī ievērot izstrādātas Vadlīnijas Godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomā, kas paredzētas patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī personām, kas darbojas to vārdā vai uzdevumā, piemēram, dažādiem plašsaziņas līdzekļiem un reklāmas radošajiem un tehniskajiem izstrādātājiem.

 

papildināta ar Bigbank pārstāvja komentāru priekšpēdējā rindkopā
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra